SINEAX P530
Przetwornik pomiarowy mocy czynnej

Numer artykułu: 530-

Przetwornik pomiarowy do transformacji sinusoidalnego lub odkształconego prądu zmiennego, z zaciskiem zasilania.

Przetwornik pomiarowy do przeliczania mocy czynnej w systemach jednofazowych prądu przemiennego lub 3-fazowych z obciążeniem zrównoważonym lub niezrównoważonym.

Jako sygnał wyjściowy wykorzystywany jest niezależny od obciążenia prąd stały lub napięcie stałe, które jest proporcjonalne do mierzonej wartości mocy czynnej.

 • Metoda pomiarowa: Metoda TDM
 • Wejścia pomiarowe: sinusoidalny nominalny prąd wejściowy (1 lub 5 A) i nominalne napięcie wejściowe (100 do 690 V)
 • Nominalna częstotliwość wejściowa: 50 Hz
 • Zakres pomiarowy: 0 do 4 kW
 • Wyjście pomiarowe: wielkości wyjściowe unipolarne, bipolarne lub live-zero
 • Zasilanie: zintegrowany zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji do uniwersalnego zastosowania
 • Właściwości produktu morskiego (dawniej GL, Germanischer Lloyd) / nadaje się do stosowania na statkach oceanicznych
 • Obudowy – montaż na szynie górnej
 • Obudowa P13/70 dla jednofazowego prądu zmiennego
 • Obudowa P18/105 dla prądu 3-fazowego
 • Certyfikat CSA, dopuszczenie German Lloyd

1 przetwornik SINEAX P530 (w zależności od konfiguracji)

1 instrukcja obsługi