SINEAX F534
Przetwornik pomiarowy częstotliwości

Numer artykułu: 534-

Przetwornik do przetwarzania częstotliwości na sygnał prądu stałego lub napięcia, który jest proporcjonalny do wartości mierzonej.

SINEAX F534 jest przetwornikiem przeznaczonym do przetwarzania częstotliwości na sygnał stały lub napięciowy proporcjonalny do wartości mierzonej.

 • Wejście pomiarowe dla sinusoidalnego, kwadratowego lub zniekształconego nominalnego napięcia wejściowego z dominującą falą podstawową
 • Napięcie wejściowe: 10 do 690 V
 • Granice zakresu pomiarowego 10 Hz do 1,5 kHz
 • Zasilanie pomocnicze: 85 do 230 V AC/DC
 • Okresy czasu reakcji na częstotliwość wejściową: 4
 • Wyjście pomiarowe dostępne z wielkościami wyjściowymi unipolarnymi, bipolarnymi lub live-zero
 • Metoda pomiarowa: cyfrowy pomiar okresu oscylacji
 • Zasilanie: zintegrowany zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji do uniwersalnego zastosowania
 • Właściwości produktu morskiego (dawniej GL, Germanischer Lloyd) / nadaje się do stosowania na statkach oceanicznych
 • Obudowy:
  • SINEAX: obudowa P13/70 do montażu na szynie top-hat
  • EURAX: moduł wtykowy (7 jednostek o standardowej szerokości) do montażu w szafie 19″
 • Certyfikat CSA, dopuszczenie German Lloyd

1 przetwornik SINEAX F534 (w zależności od konfiguracji)

1 instrukcja obsługi