SINEAX G536
Przetwornik pomiarowy kąta fazowego / współczynnika mocy

Numer artykułu: 536-

Przetwornik do pomiaru kąta fazowego lub współczynnika mocy w jedno- lub trójfazowych systemach elektrycznych z symetrycznym obciążeniem.

SINEAX G536 jest przetwornikiem przeznaczonym do pomiaru kąta fazowego lub współczynnika mocy w jednofazowych lub trójfazowych systemach elektrycznych z symetrycznymi obciążeniami.

 • Wejście pomiarowe dla sinusoidalnego, kwadratowego lub zniekształconego nominalnego napięcia wejściowego z dominującą falą podstawową
 • Napięcie wejściowe: 10 do 690 V
 • Prąd wejściowy: 0,5 do 6 A
 • Nominalna częstotliwość wejściowa: 50 Hz
 • Wyjście: cosp linear
 • Zasilanie pomocnicze: 85 do 230 V AC/DC
 • Okresy odpowiedzi na częstotliwość wejściową: 4
 • Zakres pomiarowy (dla importu): 0,5 … cap … 1 … ind … 0,5 cosp linear
 • Granice zakresu pomiarowego: min. zakres 20 °el, max. zakres 360 °el
 • Wyjście pomiarowe dostępne z wielkościami wyjściowymi unipolarnymi, bipolarnymi lub live-zero
 • Metoda pomiarowa: akwizycja odległości pomiędzy przejściami przez zero
 • Zasilanie: zintegrowany zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji do uniwersalnego zastosowania
 • Właściwości produktu morskiego (dawniej GL, Germanischer Lloyd) / nadaje się do stosowania na statkach oceanicznych
 • Obudowy:
  • SINEAX: obudowa P13/70 do montażu na szynie top-hat
  • EURAX: moduł wtykowy (7 jednostek o standardowej szerokości) do szafy 19″
 • Certyfikat CSA, dopuszczenie German Lloyd

1 przetwornik SINEAX G536 (w zależności od konfiguracji)

1 instrukcja obsługi