SINEAX G537
Przetwornik kąta przesunięcia fazowego

Numer artykułu: 537-

SINEAX G537 jest konwerterem przeznaczonym do przetwarzania różnicy kątów fazowych dwóch systemów elektrycznych wymagających synchronizacji na sygnał prądowy lub napięciowy DC, który jest proporcjonalny do mierzonej wartości.

SINEAX G537 jest konwerterem przeznaczonym do przetwarzania różnicy kątów fazowych dwóch systemów elektrycznych wymagających synchronizacji na sygnał prądowy lub napięciowy DC, który jest proporcjonalny do mierzonej wartości.

 • Wejścia pomiarowe dla sinusoidalnych, kwadratowych lub zniekształconych nominalnych napięć wejściowych z dominującą falą podstawową
 • Napięcie wejściowe generatora i szyn: 10 do 690 V
 • Nominalna częstotliwość wejściowa: 50 Hz
 • Zasilanie pomocnicze: 85 do 230 V AC/DC
 • Okresy odpowiedzi na częstotliwość wejściową: 4
 • Granice zakresu pomiarowego: ± 10° do < ± 180° el
 • Wyjście pomiarowe dostępne z wielkościami wyjściowymi unipolarnymi, bipolarnymi lub live-zero
 • Metoda pomiarowa: akwizycja odległości pomiędzy przejściami przez zero
 • Zasilanie: zintegrowany zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji do uniwersalnego zastosowania
 • Właściwości produktu morskiego (dawniej GL, Germanischer Lloyd) / nadaje się do stosowania na statkach oceanicznych
 • Obudowy:
  • SINEAX: obudowa P13/70 do montażu na szynie top-hat
  • EURAX: moduł wtykowy (7 jednostek o standardowej szerokości) do szafy 19″
 • Certyfikat CSA, dopuszczenie German Lloyd

1 przetwornik SINEAX G537 (w zależności od konfiguracji)

1 instrukcja obsługi