SINEAX I538
Przetwornik prądu AC, z zasilaczem

Numer artykułu: 538-

Przetwornik pomiarowy do transformacji prądu zmiennego, z zasilaczem.

SINEAX I538 – przetwornik pomiarowy do transformacji prądu zmiennego, z zasilaczem.

 • Metoda pomiaru: proces prostowania
 • Wejście pomiarowe: prąd zmienny sinusoidalny, pomiar wartości średniej arytmetycznej, kalibracja wartości skutecznej
 • Granice zakresu pomiarowego: 0 … 0,8 do 0 … 1,2 A lub 0 … 4 do 0 … 6 A
 • Wyjście pomiarowe: unipolarne i live-zero
 • 0 … 1.0 do 0 … 20 mA lub live-zero 0.2 … 1 do 4 … 20 mA lub
 • 0 … 1 do 0 … 10 V resp. live-zero 0.2 … 1 do 2 … 10 V
 • Dostępne również z zasilaniem przez obwód wyjściowy przy połączeniu 2-przewodowym
 • Zasilanie: Zasilacz AC lub DC lub
 • szeroka tolerancja zasilaczy DC, AC
 • Cechy produktów morskich (dawniej GL, Germanischer Lloyd)
 • Obudowa P8/35 do montażu na szynie top-hat
 • Certyfikat CSA, dopuszczenie German Lloyd

1 przetwornik SINEAX I538 (w zależności od konfiguracji)

1 instrukcja obsługi