PROFISIM 1
Tablica instalacyjna do symulacji uszkodzeń elektrycznych

Numer artykułu: M560A

Tablica Instalacyjna – „linia serwisowa z główną szyną uziemiającą” – do symulacji zakłóceń w celu sprawdzenia skuteczności środków ochronnych przy pomiarach zgodnie z IEC 60364.6 i EN 50110 (DIN VDE 0100-600, 0105-100).

Kategoria:

Tablica Instalacyjna PROFiSIM 1 to kompaktowa budowlana linia zasilająca z główną szyną uziemiającą i odgałęzieniem podrozdzielczym dla systemów odbiorczych wraz z symulatorem uszkodzeń.

W połączeniu z przyrządami pomiarowymi i testowymi z serii PROFITEST Master / INTRO można wykonać wszystkie pomiary i testy, które są wymagane do badania bezpieczeństwa systemów elektrycznych do 500 V z różnymi typami systemów i środków ochronnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

Zawartość:

 • Symulacja linii serwisowej budynku z bezpiecznikiem głównym
 • Symulacja zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej
 • Realizacja różnych systemów sieciowych (TT, TN)
 • Główna szyna uziemiająca z wszystkimi ważnymi przewodami wyrównawczymi i pasami uziemiającymi
 • Obwód jedno- i dwuzakłóceniowy
 • Symulacja zakłóceń poprzez wyłączniki
 • Zamykany symulator uszkodzeń
 • Obudowa przypominająca konsolę
 • Może być używany jako przyrząd stołowy lub w ramie eksperymentalnej
 • Walizka transportowa (opcja)

Personel szkoleniowy (elektrycy):

 • Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie laboratoriów

Osoby uczące się:

 • Stażyści, uczniowie, praktykanci

ZASTOSOWANIE

Jest on wykorzystywany głównie do szkoleń i prac projektowych obejmujących wszystkie aspekty „testowania systemów zgodnie z IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600”.

 • Pomiary niskich rezystancji na przewodach wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary do testowania wyłączników RCD
 • Pomiar impedancji pętli
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary napięcia linii

Tablica PROFiSIM 1 wyposażona jest we wszystkie niezbędne moduły linii zasilającej budynek, w tym rozbudowaną główną magistralę uziemiającą do realizacji opcji testowania i usterek.

Tablica Instalacyjna PROFISIM 1

Instrukcja obsługi

Specyfikacja testów

Zworki zwarciowe

Klucze do symulatora zakłóceń

PROFISIM-CASE
PROFISIM-CASE

PROFISIM-CASE