PROFISIM 2
Tablica instalacyjna do symulacji uszkodzeń elektrycznych

Numer artykułu: M560B

Tablica Instalacyjna – „odgałęzienie z obwodami instalacyjnymi” – do symulacji uszkodzeń przy pomiarach wg IEC 60364.6 i EN 50110 (DIN VDE 0100-600, 0105-100).

Kategoria:

Tablica Instalacyjna PROFISIM 2 to kompaktowa linia zasilająca budynek z główną szyną uziemiającą i odgałęzieniem dla systemów konsumenckich wraz z symulatorem zakłóceń.

W połączeniu z przyrządami pomiarowymi i testowymi z serii PROFITEST Master / INTRO można wykonać wszystkie pomiary i testy, które są wymagane do badania bezpieczeństwa systemów elektrycznych do 500 V z różnymi typami systemów i środków ochronnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

Zawartość:

 • Symulacja gałęzi podrozdzielczej z 3 obwodami elektrycznymi
 • Testowanie różnych urządzeń zabezpieczających, między innymi RCD typu A/B
 • Rozwiązywanie problemów w obwodach instalacyjnych – obwód jedno- i dwuzakłóceniowy
 • Symulacja uszkodzeń poprzez wyłączniki
 • Zamykany symulator uszkodzeń
 • Obudowa przypominająca konsolę
 • Może być używany jako przyrząd stołowy lub w ramie eksperymentalnej
 • Walizka transportowa (opcja)

Personel szkoleniowy (elektrycy):

 • Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie laboratoriów

Osoby uczące się:

 • Stażyści, uczniowie, praktykanci

ZALETY

Jest on wykorzystywany głównie do szkoleń i prac projektowych obejmujących wszystkie aspekty „testowania systemów zgodnie z IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600”.

ZASTOSOWANIE

Jest on wykorzystywany głównie do szkoleń i prac projektowych obejmujących wszystkie aspekty „testowania systemów zgodnie z IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600”.

 • Pomiary niskich rezystancji na przewodach wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary do testowania wyłączników RCD
 • Pomiary impedancji pętli
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary napięcia w linii

PROFiSIM 2 it obejmuje symulację gałęzi podrozdzielczej z 3 obwodami elektrycznymi w tym celu dla realizacji opcji testowania i awarii.

Tablica Instalacyjna PROFISIM 2

Instrukcja obsługi

Specyfikacja testów

Zworki zwarciowe

Klucze do symulatora zakłóceń

PROFISIM-CASE
PROFISIM-CASE

PROFISIM-CASE