PRO-UNI II
Adapter do różnych połączeń wtykowych

Numer artykułu: Z501R

Adapter do testerów bezpieczeństwa elektrycznego serii PROFiTEST z 3 przewodami połączeniowymi dla wszystkich standardów połączeń – CAT IV@ 300V.

Adapter do testerów bezpieczeństwa elektrycznego serii PROFiTEST z 3 przewodami połączeniowymi dla wszystkich standardów połączeń – CAT IV@ 300V.

SECULIFE IP IQ
SECULIFE IP IQ

Przyrząd pomiarowy do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej według norm PN-HD 60364-6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100