LINAX PQ5000CL
Analizator jakości energii (klasy A) do zastosowań w inteligentnych sieciach energetycznych

Numer artykułu: PQ5000CL-

Certyfikowany przyrząd do monitorowania jakości zasilania i analizy mocy z maksymalnie 32 kanałami w podstacji dystrybucyjnej.

Odpowiednie zmierzone wartości prądu są przetwarzane za pomocą tzw. modułu łącza prądowego. Poszczególne łącza prądowe i ich czujniki (Rogowski) są połączone w skalowalną sieć poprzez linie koncentryczne za pomocą technologii linkowania z wykorzystaniem pętli sygnałowej. Zmniejsza to nakłady instalacyjne do absolutnego minimum i zapewnia prawidłowe prowadzenie kabli. Ponadto, system pomiarowy do określania jakości energii elektrycznej jest niezwykle ekonomiczny – i dodatkowo posiada certyfikat metrologiczny. Skalowalny przyrząd pomiarowy łączy w sobie przetworniki zgodnie z IEC60688, pomiary i monitorowanie mocy zgodnie z IEC61557-12 oraz przyrządy do określania jakości zasilania zgodnie z IEC62586-1.

  • Monitorowanie zasilania w stacjach transformatorowych
  • Monitorowanie przemysłowych systemów dystrybucji energii elektrycznej
  • Optymalizacja energii poprzez identyfikację reakcji obciążenia
  • Ogólne zastosowania inteligentnych sieci
  • Certyfikat metrologiczny, klasy A PQI zgodnie z IEC61000-4-30, wydanie 3, zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30
  • Do 32 wejść prądowych + 4 wejścia prądowe
  • Zasilanie główne: 1 … 10 czujników Current Link (3 lub 4-przewodowe)
  • Synchroniczne dane w czasie rzeczywistym – Różnorodne opcje połączeń
  • Szybkie wdrożenie dzięki wytrzymałej technologii pomiarowej
  • Gotowość do zastosowań w inteligentnych sieciach energetycznych

Urządzenie pomiarowe PQ5000CL (PQ5000 z rozszerzeniem Current Link)

Czujniki prądu Rogowskiego, moduły prądowe 3P i/lub 3PN

Środki ostrożności (wielojęzyczne)

SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT

Dane pomiarowe i oprogramowanie do zarządzania energią

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci