LINAX PQ5000
Analizator jakości energii, klasa A

Numer artykułu: PQ5000-

LINAX PQ5000 łączy w sobie cechy normatywnego urządzenia do pomiaru jakości energii elektrycznej z funkcjami monitorowania zużycia energii i stanu technicznego.

Nowoczesny, wielojęzyczny design umożliwia obsługę i parametryzację urządzenia poprzez stronę internetową lub kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości (800x480px). Zintegrowany webserwer zapewnia zdalną akwizycję, wizualizację i analizę danych pomiarowych. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Analizator LINAX PQ5000 łączy w sobie cechy analizatora jakości energii PQ i wielofunkcyjnego przyrządu monitorującego zużycie energii i badającego stan sieci. Klasa A przyrządu zgodna z IEC 61000-4-30 ed. 3 zapewnia precyzyjne, dokładne i wiarygodne pomiary jakości energii.

Analiza jakości zasilania

Urządzenie jest przeznaczone do stałej oceny jakości zasilania zgodnie z IEC 61000-4-30 Ed.3 w klasie A. Zarejestrowane zdarzenia (zanik napięcia, zanik napięcia, przerwa w napięciu, RVC, zanik prądu, zmiana częstotliwości i napięcie homopolarne) służą zarówno do udowodnienia wystąpienia zakłóceń, jak i do poszukiwania źródła zakłóceń w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Za pomocą statystycznych wielkości napięcia i prądu można zweryfikować zgodność z umowami o dostawę lub wymaganiami wewnętrznymi. Ocena według PN-EN 50160, IEC 61000-2-2/4/12, IEEE 519, GB/T lub samodzielnie zdefiniowanych limitów może być przeprowadzona po pomiarze, odpowiednie raporty zgodności mogą być tworzone poprzez stronę internetową urządzenia (PQEasy-Report).

 • Niezależna certyfikacja wg IEC 62586-2 przez Federalny Instytut Metrologii METAS
 • Wsparcie dla znormalizowanego, niezależnego od producenta formatu PQDIF wg IEEE 1159.3
 • Definiowalny czas rejestracji zdarzeń: Do 6 sekund dla próbek i 3 minuty dla wartości RMS
 • Wyświetlanie zdarzeń poprzez stronę internetową z funkcją powiększania czasu i odczytu wartości

Analiza przepływu energii

 • Średnie wartości mocy z analizą trendów w celu zapobiegania skokom obciążenia
 • Przechowywanie profilu obciążenia z zakresem wahań (min/max) dla każdego interwału
 • Klasa energii czynnej 0,2S, klasa energii biernej 0,5S (HT/LT, zapotrzebowanie/dostawa), rozdzielczość konfigurowalna
 • Dalsze wartości średnie i liczniki z możliwością wyboru wielkości bazowej

Opcje:

Interfejs Modbus RTU

Zdalne pozyskiwanie pomiarów za pomocą systemu kontroli.

Moduły wejść/wyjść I/O

Oprócz standardowych wejść / wyjść (1 wejście cyfrowe pasywne, 2 wyjścia cyfrowe) w urządzeniu można zaimplementować do dwóch dodatkowych rozszerzeń. Wybór poniżej.

 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne lub pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe)
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Komunikacja

 • Ethernet (Modbus/TCP, http/https, NTP, SFTP, SYSLOG)
 • Opcjonalnie: IEC61850, Profinet I/O, Modbus/RTU
 • Zaplanowany eksport danych (pliki CSV i PQDIF) na serwer SFTP

Bezpieczeństwo

 • Elastyczna kontrola dostępu oparta na rolach
 • Szyfrowana komunikacja przez HTTPS
 • Dziennik audytu rejestruje wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, wsparcie dla SYSLOG dla transferu do centralnego serwera monitorowania sieci
 • Whitelist klientów: Lista adresów IP do ograniczania autoryzowanych komputerów
 • Cyfrowy podpis firmware: Zapobiega przedostaniu się zmanipulowanego firmware’u do urządzenia poprzez aktualizację

Dodatkowe funkcje

 • 4 kanały prądowe i 4 kanały napięciowe o dokładności 0,1%, pomiar bezpośredni lub poprzez transformatory
 • Kategoria pomiarowa 600V, CAT III (napięcie), 300V, CAT III (prąd)
 • Standardowe IO: 1 wejście cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe
 • Opcjonalnie UPS (5×3 minuty)
 • Pamięć danych 16 GB
 • Częstotliwość próbkowania: 18kHz
 • Monitorowanie i alarmowanie poprzez wartości graniczne i funkcje monitorowania
 • Do montażu na panelu 144x144mm
 • Działanie identyczne jak w przypadku urządzeń serii AM/CU/DM

Rejestrator danych

 • Dane okresowe (DO): profil obciążenia, rejestracja mierników
 • Rejestracja zakłóceń (RZ): zdarzenia występujące w napięciu, zgodnie ze standardem PQ normy IEC 61000-4-30 (rejestracja przebiegów oraz 10 ms wartości skutecznych napięć i prądów)
 • Zdarzenia (Z): dziennik zdarzeń systemowych

Zasilanie awaryjne (UPS)

UPS umożliwia potrzymanie pracy pięć razy przez okres 3 minut w przypadku awarii zasilania.

Analiza danych

LINAX PQ5000 przechowuje dane o jakości zasilania w standaryzowanym formacie wymiany danych jakości zasilania (PQDIF) zgodnie z IEEE 1159.3. Za pomocą oprogramowania SMARTCOLLECT PM20 można wyświetlać zawartość tych plików, zapisywać je w bazie danych i analizować. Można również sporządzić raport zgodności.

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, zgodnie z opisem w karcie technicznej.

SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT

Dane pomiarowe i oprogramowanie do zarządzania energią

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci

XCTB
XCTB

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód

Thema: USV / Topic: UPS

Thema/Topic: PQ-Easy Report

Thema: Web Browser Funktion / Topic: Web interface