Control Center
Oprogramowanie do pozyskiwania i przetwarzania danych z memo PVsun

Numer artykułu: Control Center

Oprogramowanie dla PROFITEST PVsun memo.

Kategoria:

Dane dotyczące systemu PV mogą być pozyskane i przekazane bezpośrednio do testera przed pomiarem za pomocą oprogramowania.

W ten sposób w memo PVsun przed każdym pomiarem można wybrać odpowiedni obiekt PV i powiązane z nim Łańcuchy. Po pomyślnym zakończeniu testów wszystkie zmierzone wartości są zapisywane automatycznie Po zakończeniu wszystkich testów i pomiarów wszystkie dane mogą być następnie łatwo i niezawodnie odczytane przez port USB i dalej przetwarzane za pomocą oprogramowania lub przeniesione do programu Excel.

Oprogramowanie jest bezpłatne i działa pod kontrolą systemu Windows XP i 7.

PROFITEST PV SUN MEMO
PROFITEST PV SUN MEMO

Miernik do pomiarów instalacji fotowoltaicznych

Oprogramowanie Control Center