20-41360
Kabel FTDI USB do transmisji danych

Numer artykułu: 20-41360

Kabel do transmisji danych do wieloimpulsowych analizatorów diatermii elektrochirurgicznych SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH.

Kabel FTDI USB null modem.

Kabel komunikacyjny 20-41360 to kabel USB typu null modem (niestandardowy USB A do USB A). Kabel ten służy do podłączenia SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH do komputera. Nie jest on wymagany do normalnego użytkowania, ale może być użyty do uzyskania dostępu do protokołu komunikacyjnego SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH.

Protokół komunikacyjny zapewnia środki do pełnej konfiguracji i użytkowania SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH z komputera PC. Wszystkie funkcje dostępne z panelu przedniego mogą być wykonywane przez porty komunikacyjne. Wszystkie pomiary wykonane przez SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH są również dostępne. Dzięki temu SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH może być obsługiwany ręcznie lub w trybie automatycznym, ale wymaga programowania. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale Protokół komunikacyjny w instrukcji obsługi.

SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH posiada porty USB, które mogą być wykorzystane do podłączenia do komputera. Połączenie musi być wykonane przy użyciu kabla FTDI null modem USB. Kabel ten pozwala komputerowi PC widzieć połączenie z SECULIFE ES PRIME / SECULIFE ES XTRA / SECULIFE ES TECH jako port szeregowy.

SECULIFE ES PRIME
SECULIFE ES PRIME

Analizator diatermii

SECULIFE ES XTRA
SECULIFE ES XTRA

Analizator diatermii