PQA8000
Przenośny analizator jakości zasilania, klasa A+

Numer artykułu: YPQA8000H

PQA8000 mierzy parametry jakości zasilania zgodnie z normą EN50160 i spełnia wymagania normy IEC 61000-4-30 Klasa A (jak również IEC 61000-4-7, IEC61000-4-15).

Aby osiągnąć najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa, w PQA8000 zastosowano tylko najlepsze komponenty. Wysoka szerokość pasma (bez aliasingu) do 1 MHz i zależna od częstotliwości korekcja czujników prądu gwarantują najlepsze wyniki pomiarów. Zalety te są szczególnie istotne przy stale rosnących częstotliwościach przełączania (silniki, energia wiatrowa, fotowoltaika, pojazdy elektryczne).

  • U, I, P, Q, S, częstotliwość, THD U, THD I, współczynnik mocy, energie – AP, AQ, AS, APin, APout, wszystkie wielkości na fazę i całkowite harmoniczne – U i I, do 50, opcjonalnie także harmoniczne mocy
  • Wszystkie dane pomiarowe są obliczane z dokładnością do 200 ms (10/12 okresów) w oparciu o normę IEC 61000-4-30
  • Jakość napięcia zgodnie z EN50160, IEC 61000-4-30 klasa A (U, Freq., THD U, migotanie, asymetria, harmoniczne)
  • Zdarzenia napięciowe zgodnie z EN50160, IEC 61000-4-30 klasa A (spadki, wahania, przerwy, ekstrema, długość)
  • Akwizycja sygnałów w trybie przejściowym z półokresowymi danymi RMS
  • Ustawienie wyzwalania może być kontrolowane przez wybrane wielkości (U, I, P, Q, S, Freq., PF)
  • Zakres wejściowy pomiaru napięcia 500 V (pomiar do 1000 V) dokładność 0,05%
  • Pomiar prądu dla cęgów, cewek Rogowskiego

Zakres dostawy zależy od konfiguracji zamówienia

AnyDesk©, Teamviewer© lub inne oprogramowanie