R2700
Kontroler temperatury

Numer artykułu: R2700

Kompaktowy sterownik z funkcją programowania i ogranicznikiem temperatury.

R2700 – uniwersalne, przyjazne dla użytkownika kompaktowe urządzenie w formacie 1/8 DIN (48 x 96 mm) dobrze nadaje się do zadań precyzyjnej regulacji bez przekroczeń, a także do ograniczania temperatury.

Zintegrowany interfejs podczerwieni w panelu przednim oraz interfejs RS485 MODBUS umożliwiają konfigurację regulatora za pomocą oprogramowania CompactConfig w trybie online lub offline, a także pozwalają na podgląd procesu regulacji w trybie online oraz odczyt i zapis do pamięci wartości z rejestratora danych i historii alarmów.

Dzięki ochronie IP 67 na panelu przednim, może być stosowany w produkcji maszyn i urządzeń, a także w przemyśle spożywczym i luksusowym.

Wersja standardowa zawiera następujące funkcje:

 • Z interfejsem PROFIBUS-DB (wraz z blokami obsługi i projektem demonstracyjnym)
 • Zdalne narzędzie CompactRemote (tylko dla typu PROFIBUS)
 • PDPI – Algorytm dla systemów ogrzewania indukcyjnego – patrz pdf poniżej
 • Kontrola wartości pH – patrz pdf poniżej
 • Ciemne kluczowanie wyświetlacza przez wyjście binarne (dla laboratoriów fotograficznych)
 • Stopień ochrony IP 67
 • Cykl próbkowania 100 ms z wbudowaną transformacją dla tłumienia 50/60 Hz włącznie z harmonicznymi aż do 13 harmonicznej
 • Regulacja PDPI bez przesterowania
 • Adaptacja parametrów sterowania może być rozpoczęta w każdej chwili
 • Regulator 2-krokowy, 3-krokowy, o działaniu ciągłym i krokowym
 • Regulator stałowartościowy, różnicowy, podrzędny i przełącznikowy
 • Regulator programowy – 8 programów z 12 segmentami
 • Regulator z podziałem na zakresy (nieciągły i ciągły)
 • Regulacja gorącego biegu z obiegiem wykonawczym i obiegiem wspomagającym
 • Regulacja chłodzenia wodą (nieliniowy efekt chłodzenia z odparowaniem)
 • Ogranicznik temperatury
 • Rejestrator danych dla wartości rzeczywistych i wartości zadanych
 • Historia alarmów z oznaczeniem czasu
 • Interfejs podczerwieni na panelu przednim z opcjonalnym adapterem
 • Zabezpieczenie hasłem
 • Oprogramowanie CompactConfig
 • Strukturalny system obsługi i programowania
 • Interfejs RS 485 Modbus (opcja)
 • Funkcjonalnie kompatybilny z elektronicznym sterownikiem R2600
 • Funkcje specjalne -> więcej informacji
 • 3 lata gwarancji
 • Made in Germany
 • Wejście czujnikowe dla termopar, Pt100, Ni100, prąd stały, napięcie stałe (opcja)
 • Wejście termopary odporne na prąd upływu (do 230 V)
 • Odpowiednie dla stref o wzrostach temperatury do 100 K/s
 • Monitorowanie awarii czujnika, odwróconej polaryzacji i zwarcia
 • W przypadku awarii czujnika aktywna jest pozornie regulowana temperatura
 • Rampy wartości zadanej (góra-dół), proxy wartości zadanej, ograniczenie wartości zadanej
 • Monitorowanie obiegu grzewczego bez dodatkowego transformatora
 • Monitorowanie prądu grzewczego za pomocą zewnętrznego przekładnika prądowego (opcja)
 • Liczne funkcje nadzoru i alarmy
 • Aktualne ustawienia mogą być zapisywane jako ustawienia standardowe zdefiniowane przez użytkownika – wartości domyślne mogą być przywrócone

Kontroler R2700 zamawiany w zależności od przeznaczenia

2 elementy montażowe

Instrukcja obsługi, język w zależności od oznaczenia

CompactConfig
CompactConfig

Program konfiguracyjny dla kontrolerów R2500 i R2700