CompactConfig
Program konfiguracyjny dla kontrolerów R2500 i R2700

Numer artykułu: Z200A

  • Oprogramowanie do konfiguracji online i offline oraz ustawień parametrów
  • Określanie charakterystyki sterownika na podstawie aplikacji
  • Automatyczne generowanie schematu elektrycznego
  • Podgląd online procesu sterowania
  • Odczyt i przechowywanie wartości z rejestratora danych i z historii alarmów
  • Administracja zestawami parametrów
  • Działa pod Windows 98, 2000 i XP i jest bezpłatny
  • Języki interfejsu użytkownika: DE, GB, FR, IT
R2500
R2500

Kontroler temperatury

R2700
R2700

Kontroler temperatury

Aby skorzystać z narzędzia konfiguracyjnego CompactConfig, potrzebny jest adapter IR/USB 2500 (Z250i) dla R2500, adapter IR/USB 2700 (Z270i) dla R2700 lub interfejs RS 485 do połączenia z Modbusem (do 32 kontrolerów).

Kontroler R2500 zamawiany w zależności od przeznaczenia

2 elementy montażowe

Instrukcja obsługi, język w zależności od oznaczenia