PROFITEST PRCD
Adapter do testowania przenośnych urządzeń ochronnych zgodnie z normami

Numer artykułu: M512R

Adapter do zgodnego z normami testowania PRCD typu S i K poprzez symulację błędów zgodnie z DIN VDE 0701-0702, VDE 0661, BGI / GUV-I 608 i specyfikacjami producentów.

Zgodnie z normą DIN VDE 0661 przenośne urządzenia ochronne to wyłączniki automatyczne, które można łączyć między urządzeniami pobierającymi energię a zainstalowanym na stałe gniazdkiem elektrycznym za pomocą znormalizowanych urządzeń typu „wtyczka i gniazdko”. Oferują podwyższony poziom ochrony zapewniany przez środki ochronne stosowane w systemach elektrycznych w celu zapobiegania niebezpiecznemu prądowi udarowemu, zgodnie z normą DIN VDE 0100-410.

Te przenośne urządzenia ochronne służą do ochrony osób przed wypadkami elektrycznymi w zakresie niskiego napięcia od 130 do 1000 V, w związku z czym muszą nadawać się do użytku komercyjnego. SPE-PRCD (przełączane uziemienie ochronne – przenośne urządzenie różnicowoprądowe) jest dostępne w różnych wariantach. Między innymi można je zainstalować jako przedłużacz między odbiornikiem energii (z reguły elektronarzędziem) a gniazdkiem elektrycznym.

SECULIFE IP IQ
SECULIFE IP IQ

Przyrząd pomiarowy do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej według norm PN-HD 60364-6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Testowanie PRCD typu S i K poprzez symulację błędów za pomocą Profitest PRCD i Profitest MXTRA

 • Badanie następujących typów przenośnych urządzeń ochronnych:
  • PRCD-S (jednofazowe / 3-biegunowe i 3-fazowe / 5-biegunowe)
  • PRCD-K (jednofazowe / 3-biegunowe)
  • PRCD (2-biegunowe / 3-biegunowy)
 • Test działania, tj. test zadziałania poprzez symulację następujących błędów:
  • przerwanie
  • zamiana przewodu
  • PE na fazę
 • Pomiar prądu przewodu ochronnego za pomocą przekładnika cęgowego
 • Pomiar rezystancji przewodu ochronnego i izolacji testerem PROFITEST MXTRA IQ
 • Test wyzwalania z nominalnym prądem różnicowym i pomiarem czasu do wyzwolenia testerem PROFITEST MXTRA
 • Ocena i dokumentacja poszczególnych etapów testu za pomocą testera PROFITEST MXTRA IQ i oprogramowania ETC i IZYTRONIQ

1 adapter testowy PROFITEST PRCD

1 kabel sondy z wtyczką sondy pomiarowej

1 zestaw instrukcji obsługi