PROBE SET
Zestaw sond pomiarowych

Numer artykułu: Z503F

Zestaw sond testowych, CAT III przy 600 V, 1 A do stosowania z testerami instalacji elektrycznych serii PROFITEST.

Zestaw sond pomiarowych (czerwony/czarny), CAT III 600 V, 1 A.

Długość stylów: 68 mm, średnica: 2,3 mm.

SECULIFE IP IQ
SECULIFE IP IQ

Przyrząd pomiarowy do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej według norm PN-HD 60364-6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100