PRO-PE CLIP
Рłaski klips testowy do szybkiego i bezpiecznego kontaktu z szynami zbiorczymi

Numer artykułu: Z503G

Płaski klips testowy do szybkiego i bezpiecznego kontaktu na szynach zbiorczych, CAT IV przy 1000 V, 32 A do stosowania z testerami instalacji elektrycznych serii PROFITEST.

Mocny kontakt z przodu i z tyłu szyn zbiorczych za pomocą ustalonego Multilamu. Otwarcie klipsów 0-12 mm. Stałe gniazdo Ø 4 mm w części chwytnej dociskowej, do mocowania sprężynujących wtyczek Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną.

SECULIFE IP IQ
SECULIFE IP IQ

Przyrząd pomiarowy do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej według norm PN-HD 60364-6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100