APLUS
Wielofunkcyjny analizator parametrów sieci

Numer artykułu: APLUS-

APLUS jest wszechstronnym przyrządem do uniwersalnego pomiaru, monitorowania i analizy jakości energii w systemach energetycznych.

Skupia się na najwyższej szwajcarskiej jakości i maksymalnych korzyściach dla klienta.

APLUS urządzenie nadaje się do zastosowania w dystrybucji energii, w silnie zniekształconych środowiskach przemysłowych oraz w automatyce budynków. Można bezpośrednio podłączyć napięcia nominalne do 690 V.

Podłączenie środowiska procesowego może być wykonane za pomocą interfejsu komunikacyjnego, poprzez cyfrowe I/O lub poprzez wyjścia analogowe.

Rejestrator danych umożliwia zapisywanie okresowych i wyzwalanych zdarzeniami danych pomiarowych, w szczególności profili obciążenia, wahań pomiarowych lub odczytów liczników, jak również stanów alarmowych lub wszelkich innych zdarzeń. Jako nośnik danych wykorzystywana jest karta SD, która umożliwia niemal nieograniczony czas zapisu. Dane mogą być analizowane za pomocą oprogramowania CB-Analyzer.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Napięcie, prąd ± 0,1%
 • Moc, asymetria ± 0,2%
 • Harmoniczne, THD, TDD ± 0,5%
 • Częstotliwość ± 0,01 Hz
 • Współczynniki obciążenia ± 0,1°
 • Moc czynna kl. 0,5S (EN 62053-22)
 • Moc bierna kl. 2 (EN 62053-23)

ZALETY

Wersja bez wyświetlacza do montażu na pojedynczej szynie jest przeznaczona do zastosowań, w których wyświetlacz na miejscu nie jest wymagany. Urządzenie zapewnia taką samą funkcjonalność jak urządzenie z wyświetlaczem, ma takie same wymiary i połączenia oraz może być wyposażone w takie same opcje.

Wersja z wyświetlaczem LED, montaż na panelu. Urządzenie oferuje taką samą funkcjonalność jak wyświetlacz graficzny, ma takie same wymiary i połączenia oraz może być wyposażone w takie same opcje.

ZASTOSOWANIE

Możliwości zastosowania w systemach elektroenergetycznych:

 • Pozyskiwanie i kontrola aktualnego stanu systemu
 • Monitorowanie zachowań eksploatacyjnych
 • Analiza jakości energii elektrycznej
 • Wyznaczanie profili obciążenia i wartości zapotrzebowania na energię
 • Określanie zmian obciążenia systemu
 • Pomiary przed i za przemiennikami częstotliwości
 • Rejestrowanie procedur operacyjnych

Wersja bez wyświetlacza do montażu na szynie górnej przeznaczona jest do zastosowań, w których nie jest wymagany wyświetlacz na miejscu. Zapewnia taką samą funkcjonalność jak urządzenie z wyświetlaczem ma takie same wymiary i przyłącza oraz może być wyposażone w takie same opcje.

APLUSWersja z wyświetlaczem LED.

 • 1 jednostka o wymiarach 96 x 96 mm do codziennego użytku: ciągły, wolny od zakłóceń i bardzo dokładny pomiar, np. 0,1% dla U / I i 0,5S dla mocy czynnej
 • 2 taryfy dla 12 standardowych liczników energii i do 7 liczników impulsów dowolnego typu do centralnego zbierania i rejestrowania rachunków za energię
 • 3 mierniki odpowiednie do monitorowania urządzeń pod kątem okresów międzyobsługowych lub czasu pracy w warunkach przeciążenia
 • 4 aktywowane alarmy z wyświetlaniem stanu i tekstu bezpośrednio na urządzeniu, definiowane z maksymalnie 12 wartości granicznych lub innych stanów logicznych
 • 5 przycisków funkcyjnych do intuicyjnej obsługi urządzenia. Cztery różne tryby wyświetlania (w tym dowolnie konfigurowalne) dla optymalnego dostosowania do lokalnych wymagań
 • 6 dodatkowych kanałów wejściowych/wyjściowych (wyjścia analogowe i/lub wejścia/wyjścia cyfrowe) oraz 2 przekaźniki do podłączenia systemów sterowania i liczników oraz do alarmów

APLUS jest zaprojektowany tak, aby zmieścić się na pojedynczej szynie montażowej i łączy w sobie funkcjonalność urządzenia pomiarowego, dla aplikacji energetycznych, z możliwościami pomiaru, monitorowania, analizy jakości zasilania i rejestrowania zdarzeń.

Urządzenie pomiarowe APLUS

Instrukcje bezpieczeństwa (dostępne w wielu językach)

CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją

Zestaw przyłączeniowy jednostki podstawowej: zaciski wtykowe i zaciski montażowe

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, opisanej w karcie danych technicznych

CB Manager
CB Manager

Oprogramowanie do konfiguracji

SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT

Dane pomiarowe i oprogramowanie do zarządzania energią

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci