Gossen Metrawatt Camille Bauer

Oprogramowanie do zarządzania danymi SmartCollect® SC² do analizatorów jakości energii i parametrów sieci Camille Bauer

Innowacyjne, z możliwością dostosowania, wieloskładnikowe oprogramowanie SmartCollect® SC² łączy cyfrowe zarządzanie danymi pomiarowymi z systemem SCADA. Temat pomiaru, bezpiecznego dostępu do danych pomiarowych, bezpiecznego przechowywania danych pomiarowych oraz wizualizacji i analizy tych danych stawia coraz większe wyzwania. Wynika to m.in. z coraz bardziej rygorystycznych wytycznych IT, rosnącej złożoności infrastruktury i ochrony danych. A wszystko to w kontekście gwałtownej dynamiki rynku cyfrowego.

SmartCollect® SC² oferuje najnowocześniejszy i elastyczny interfejs HMI

Cel: Uproszczenie świata danych pomiarowych

Camille Bauer Metrawatt przedstawia innowacyjne oprogramowanie SmartCollect® SC² HMI/SCADA do zarządzania danymi w sposób przyjazny dla użytkownika. W przeciwieństwie do niektórych innych narzędzi programowych SCADA w tej kategorii, SmartCollect® SC² jest oparty na nowej, nowoczesnej platformie z atrakcyjnym wizualnie graficznym interfejsem użytkownika 2D/3D opartym na przeglądarce internetowej. Prostota, funkcjonalność, elastyczność, a także stosunek ceny do jakości są przekonujące.

Spojrzenie na architekturę system

Zasadniczo jest to interfejs HMI oparty na sieci Web, który nie wymaga skomplikowanej architektury klientserwer. Korzyść z tego rozwiązania jest oczywista. Bezpieczeństwo infrastruktury IT pozostaje w rękach użytkownika i nie ma na nie wpływu sposób, w jaki oprogramowanie użytkownika uzyskuje dostęp do interfejsu HMI. Użytkownik uruchamia aplikację za pomocą interfejsu WebGUI, a jej działanie jest monitorowane z wykorzystaniem kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) oraz dziennika audytu (AuditLog). Zgodnie z konfiguracją klienta dane pomiarowe są bezpiecznie przechowywane na serwerze, lokalnie lub w chmurze, i pobierane do wizualizacji przez internetowy interfejs HMI na panelu czołowym. Ponadto w celu integracji systemu dostępnych jest wiele popularnych protokołów komunikacyjnych.

Architektura systemu może być wykorzystywana ze wszystkimi danymi pomiarowymi, może je wizuali-zować i w razie potrzeby może komunikować się z systemami wyższego poziomu

Świadoma prostota pomimo wysokiej wydajności jest na porządku dziennym

Sercem SmartCollect® SC² są innowacyjne funkcje. Na przykład, przegląd infrastruktury danych pomiarowych może być wyświetlany w grafice 2D lub 3D, jak również w postaci wykresów jednoliniowych. Pulpit nawigacyjny umożliwia również ocenę postępu w odpowiednich danych pomiarowych, ich analizę za pomocą zsynchronizowanych funkcji powiększania i wyciąganie z nich możliwych trendów. Oprócz wizualizacji zdarzeń i alarmów dostępne są funkcje eksportu danych pomiarowych. Dużą zaletą oprogramowania jest dostęp do poszczególnych punktów pomiarowych z interfejsu HMI urządzenia SmartCollect® SC² bezpośrednio do odpowiedniego WebGUI urządzeń pomiarowych.

Wszystkie krytyczne dane pomiarowe w skrócie. Zarządzanie danymi na tablicy rozdzielczej jest dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Tutaj można przeglądać niezbędne ustawienia, jak również dalsze dane pomiarowe i dokonywać głębszych analiz, a nawet przedstawiać graficznie poszczególne procesy. Dostęp do produktów Camille Bauer, m.in. takich jak analizatory jakości energii czy parametrów sieci, jest również zabezpieczony przed nieumyślną manipulacją dzięki zintegrowanym funkcjom ochronnym, takim jak RBAC, Client Whitelist, AuditLog, Syslog, Secure Firmware, karta SD 16GB oraz Hypertext Transfer Protocol Secure (https). Klient może elastycznie skonfigurować wszystkie opisane powyżej opcje. Użytkownik może wprowadzić profile, aby później dostosować je do odpowiednich użytkowników. Obsługiwany jest szeroki zakres języków. SmartCollect® SC² oferuje również przyjazną dla użytkownika opcję przetwarzania szerokiej gamy danych, w tym urządzeń pomiarowych i czujników różnych producentów, jak również kanałów wirtualnych. Dostępne są również nowoczesne funkcje udostępniania, migawek i list odtwarzania.

Odpowiednia wersja dla każdego przypadku użycia

Obecnie dostępne są 4 edycje oprogramowania. Uwzględniają one poszczególne przypadki użycia, a także dostępny budżet.

Obecnie dostępne są 4 edycje SmartCollect® SC² dla różnych przypadków użycia. Edycja Starter jest najlepszym wyborem dla mniejszych instalacji, natomiast Edycja Standardowa, która występuje w wersji Professional lub Enterprise, jest zalecana dla więcej niż 10 punktów pomiarowych. Oprogramowanie jest wówczas skalowane do liczby punktów pomiarowych i wymaganych danych pomiarowych oraz optymalnie dostosowane do istniejącego budżetu.

Ponadto w fazie projektowania użytkownik jest prowadzony w taki sposób, aby od samego początku było jasne, jak będzie wyglądało oprogramowanie i jak będzie funkcjonowało w aplikacji. Jest to duży plus dla zapewnienia przejrzystości i efektywności w fazie ofertowania lub inicjalizacji. Jednocześnie oprogramowanie w każdej edycji można skalować, uwzględniając wszelkie potencjalne dalekowzroczne adaptacje i rozszerzenia. Oprogramowanie jest wykorzystywane w zastosowaniach związanych z dystrybucją energii, a także w infrastrukturach przemysłowych i komercyjnych. Jest to zatem uniwersalne rozwiązanie dla wielu dziedzin, szczególnie tam, gdzie brane są pod uwagę konkretne jednostki pomiarowe.