Gossen Metrawatt Camille Bauer

Analiza jakości zasilania z monitoringiem prądów różnicowych

Korzystanie z odpowiednich przekładników prądowych/czujników - opłaca się

Temat jakości energii elektrycznej (znany również JEE) stał się wieloaspektowy. Należy wziąć pod uwagę nie tylko rzeczywiste zjawiska związane z jakością zasilania, jak określono w normie kompatybilności elektromagnetycznej IEC 61000-x-x. W praktyce regularnie dodaje się inne ważne parametry w celu wsparcia bezpieczeństwa dostaw, a w niektórych przypadkach nawet ochrony prawnej po stronie konsumenta. Parametry te coraz częściej obejmują wartości zużycia, które są istotne dla ograniczenia emisji CO2 do poziomu bardziej przyjaznego dla klimatu. Wszystkie wyżej wymienione kryteria muszą opierać się co najmniej na pomiarach stałych.

Dokładność kwestionowanych pomiarów

Przyrządy pomiarowe są zazwyczaj klasyfikowane według standardów i dokładności. Dokładność jest ważnym wskaźnikiem, umożliwiającym oparcie analizy i dalszych działań na solidnym wyniku pomiaru. Można jednak zaobserwować, że pomimo tego, że stosowane przyrządy pomiarowe odpowiadają określonej klasie dokładności, to często mniej uwagi poświęca się przekładnikom / czujnikom. Wyniki badań pokazują, że chociaż przyrządy pomiarowe klasy A stosowane w aplikacjach JEE mogą mieć zgodnie z kartą katalogową dokładność 0,1% przy pomiarze U/I i 0,2S przy pomiarze energii to przekładniki prądowe są często znacznie mniej dokładne (0,5% lub gorzej).

Do tego dochodzi fakt, że w pomiarach jakości energii ważna jest nie tylko dokładność, ale także zgodność z harmonicznymi, jeden ze stosunkowo niedawnych problemów, który coraz częściej odgrywa istotną rolę w jakości energii.

Komunikaty o błędach w monitorowaniu prądu szczątkowego

Często ze względów eksploatacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej nie można stosować wyłączników różnicowo-prądowych (RCD). Z reguły połączenia te mają mierzalny prąd zakłócający pracę, na przykład w sieciach UPS, centrach komputerowych, zakładach produkcyjnych, lotniskach itp. W takich przypadkach sensowne jest zainstalowanie monitora różnicowo-prądowego (RCM) jako urządzenia zabezpieczającego, o ile nie został on określony jako RCD do ochrony osób, ale i tu coraz częściej obserwujemy, że systemy RCM są podatne na zakłócenia. Zazwyczaj jest to spowodowane wielokrotnym zakłócaniem pomiaru przez harmoniczne i wywoływaniem fałszywych alarmów. Na przykład, RCM może zgłosić, że została naruszona granica, mimo że nie wystąpiła żadna usterka. To generuje niepewność dla operatora, a także prowadzi do niepotrzebnego wysiłku związanego z analizą błędów. Jednak sytuacja pogarsza się, gdy zlekceważenie lub nieprawidłowy pomiar w przypadku rzeczywistej usterki powoduje rzeczywiste szkody, np. uruchomienie urządzenia gaśniczego.

Rozwiązaniem są systemy pomiarowe wyposażone w kwalifikowane czujniki

Aby zwiększyć dokładność rzetelnych pomiarów w zakresie jakości zasilania, Camille Bauer Metrawatt AG wprowadza do analizy jakości zasilania przekładniki prądowe serii XCTB, XKBU i XKBR. Nowa generacja przetworników gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w paśmie harmonicznym do 20 kHz. Tak więc, certyfikowana metrologicznie procedura pomiarowa urządzenia Camille Bauer Metrawatt AG zgodnie z IEC 61000-4-30 Ed. 3, klasa A jest gwarantowana systemowo i trwale od czujnika do urządzenia końcowego serii LINAX PQ3000, LINAX PQ5000 i LINAX PQ5000-RACK.

Seria LINAX PQ przyczynia się do optymalizacji monitorowania prądu resztkowego poprzez umożliwienie pomiaru i oceny prądów resztkowych i prądów przewodu uziemiającego w tej samej aplikacji. W tym przypadku stosowane są przekładniki różnicowo-prądowe serii DACT i KBU. Aby w miarę możliwości uniknąć błędów pomiarowych w przypadku występowania harmonicznych, układ pomiarowy jest ograniczony do 1 kHz monitorowanego spektrum częstotliwości.

Ponadto zalety, takie jak liczba dowolnie wybieranych kanałów monitorowania (0/2/4/6/8), wybór monitorowania prądu różnicowego i/lub różnicowego prądu uziemienia, monitorowanie przerwania przewodów, dowolnie wybierane wartości graniczne, pomiar prądu uziemienia również przy użyciu standardowych przekładników prądowych, rejestracja naruszeń progów alarmowych i ostrzegawczych, bezpośredni alarm poprzez wyjścia cyfrowe itp. pomagają w obsłudze stabilnego systemu. Na szczególną uwagę zasługuje elastyczność w doborze monitorowanych kanałów, która pozwala na szybką lokalizację usterek w przypadku rzeczywistej potrzeby.

Podsumowując, można powiedzieć, że dzięki przyrządowi pomiarowemu serii LINAX PQ i pasującym do niego czujnikom, różne aplikacje mogą być realizowane jednocześnie i bardzo ekonomicznie. A wszystko to przy stale wysokiej dokładności i zgodności z normami w całym systemie.

Przykład zastosowania zaawansowanej analizy jakości zasilania w połączeniu z monitorowaniem prądu różnicowego i prądu przewodu ochronnego.