Gossen Metrawatt Camille Bauer

Testery przetworników ultradźwiękowych

SKRÓTY (TERMINY)

° – stopień (degree)

C – Celsjusza (Celsius)

DUT – Testowane urządzenie (Device Under Test)

F – Fahrenheit (Fahrenheit)

g – gram (gram(s))

IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electrotechnical Commission)

kg – kilogram (kilogram)

Lbs – funtów (pounds)

MHz – MHz (Megahertz)

mm – milimetr (millimeter)

mW – miliwaty (milliwatt(s))

PPM – Części na milion (Parts Per Million)

USA – (United States of America)

V – Volt (Volt)

VAC – Wolty Prąd przemienny (Volts Alternating Current)

VDC – Volt(s) Prąd stały (Volt(s) Direct Current)

W – Watt(s) (Watt(s))

STANDARDY

EN 61010-1:2001 – Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – General requirements.

PN-EN 61010-1:2011 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych — Część 1: Wymagania ogólne.

EN 61326-1:2006 – Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements.

PN-EN IEC 61326 – Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium — Wymagania EMC.