Gossen Metrawatt Camille Bauer

Precyzyjny mierniki cyfrowe do pomiaru ciśnienia

SKRÓTY (TERMINY)

° – stopień (degree)

µA – mikroamperów (microampere)

ANSI – Amerykański Krajowy Instytut Normalizacyjny (American National Standards Institute)

ASCII – Amerykański Standardowy Kod Wymiany Informacji (American Standard Code for Information Interchange)

BCD – Binarny kod dziesiętny (Binary Coded Decimal)

C – Celsjusza (Celsius)

cmH20 – centymetrów wody (centimeters of water)

DC – Prąd stały (Direct Current)

DUT – Testowane urządzenie (Device Under Test)

Euro – Europejski (European)

F – Fahrenheit (Fahrenheit)

FS – Pełna skala (Full Scale)

inH20 – cali wody (inches of water)

inHg – cali słupa rtęci (inches of mercury)

kg – kilogram (kilogram)

kg/cm² – kilogram(y) na centymetr kwadratowy (kilogram(s) per centimeter squared)

kHz – kiloherc (kilohertz)

kPa – kilopaskal (kilopascal(s))

Lbs – funtów (pounds)

mA – miliamperów (milliampere)

Max – Maksimum (Maximum)

mBar – milibar (milliBar(s))

Min – Minimum (Minimum)

mm – milimetr (millimeter)

mmHg – milimetr(y) rtęci (millimeter(s) of Mercury)

NEDA – Krajowe Stowarzyszenie Dystrybutorów Elektronicznych (National Electronic Distributors Association)

Pres – Ciśnienie (Pressure)

PSI – Ciśnienie w funtach na cal kwadratowy (Pounds per Square Inch Pressure)

RH – Wilgotność względna (Relative Humidity)

RTD – Czujnik rezystancyjny temperatury (Resistive Thermal Device)

Sec, S – sekunda (second)

Temp – Temperatura (Temperature)

USA – (United States of America)

V – Volt (Volt)

VDC – Volt(s) Prąd stały (Volt(s) Direct Current)

STANDARDY

EN 61000-3-2 – Harmonic Current Emissions.

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-2: Poziomy dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu.

EN 61000-3-3 – Voltage Fluctuation and Flicker.

PN-EN 61000-3-3:2013-10 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Fluktuacje napięcia i migotanie.

EN 61000-4-2 – Electrostatic Discharge.

PN-EN 61000-4-2:2011 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne.

EN 61000-4-3 – Radiated Electric Field Immunity.

PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.

EN 61000-4-4 – Electrical Fast Transients / Bursts.

PN-EN 61000-4-4:2013-05 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.

EN 61000-4-5 – Surge Voltage.

PN-EN 61000-4-5:2014-10 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na udary.

EN 61000-4-6 – Conducted Disturbance.

PN-EN 61000-4-6:2014-04 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

EN 61000-4-11 – Voltage Dips and Short Interrupts.

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.

EN 61010-1:2001 – Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – General requirements.

PN-EN 61010-1:2011 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych — Część 1: Wymagania ogólne.

EN 61326-1:2006 – Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements.

PN-EN IEC 61326 – Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium — Wymagania EMC.