Gossen Metrawatt Camille Bauer

Analizatory defibrylatorów

SKRÓTY (TERMINY)

° – stopień (degree)

µA – mikroamperów (microampere)

µH – microhenry (microhenry)

µsec – mikrosekunda (microsecond)

µV – mikrowolt (microvolt)

A, Amps – Ampery (Amperes)

AAMI – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Instrumentów Medycznych (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

AED – Automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator)

AHA – Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (American Heart Association)

ANSI – Amerykański Krajowy Instytut Normalizacyjny (American National Standards Institute)

ASCII – Amerykański Standardowy Kod Wymiany Informacji (American Standard Code for Information Interchange)

BPM – Uderzenia na minutę (Beats Per Minute)

BrPM – Oddechy na minutę (Breaths Per Minute)

C – Celsjusza (Celsius)

dt – Czas delta, zmiana w czasie (Delta Time, Change in Time)

DUT – Testowane urządzenie (Device Under Test)

E – Energia (Energy)

ECG – Elektrokardiogram Euro Europejski (Electrocardiogram Euro European)

F – Fahrenheit (Fahrenheit)

Hz – Hertz (Hertz)

IBP – Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (Invasive Blood Pressure)

IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electrotechnical Commission)

J – Joule (Joule)

kg – kilogram (kilogram)

L/min – Litry na minutę (Liters per minute)

Lbs – funtów (pounds)

LCD – Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (Liquid Crystal Display)

LED – Dioda emitująca światło (Light Emitting Diode)

mA – miliamperów (milliampere)

mm – milimetr (millimeter)

mmHg – milimetr(y) rtęci (millimeter(s) of Mercury)

ms, mS, msec – milisekunda (millisecond)

mV – millivolt (millivolt)

NEDA – Krajowe Stowarzyszenie Dystrybutorów Elektronicznych (National Electronic Distributors Association)

NSR – Normalny rytm zatokowy (Normal Sinus Rhythm)

P – Power (Power)

ppm – puls na minutę (pulse per minute)

R – Rezystancja, ohm (Resistance, ohm)

RMS – Wartość skuteczna / Średnia kwadratowa (Root Mean Square)

Sec, S – sekunda (second)

USA – (United States of America)

V – Volt (Volt)

VDC – Volt(s) Prąd stały (Volt(s) Direct Current)

Ω – Ohm (Ohm)

STANDARDY

EN 61000-3-2 – Harmonic Current Emissions.

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 3-2: Poziomy dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu.

EN 61000-3-3 – Voltage Fluctuation and Flicker.

PN-EN 61000-3-3:2013-10 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Fluktuacje napięcia i migotanie.

EN 61000-4-2 – Electrostatic Discharge.

PN-EN 61000-4-2:2011 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne.

EN 61000-4-3 – Radiated Electric Field Immunity.

PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.

EN 61000-4-4 – Electrical Fast Transients / Bursts.

PN-EN 61000-4-4:2013-05 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.

EN 61000-4-5 – Surge Voltage.

PN-EN 61000-4-5:2014-10 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na udary.

EN 61000-4-6 – Conducted Disturbance.

PN-EN 61000-4-6:2014-04 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

EN 61000-4-11 – Voltage Dips and Short Interrupts.

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.

EN 61010-1:2001 – Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – General requirements.

PN-EN 61010-1:2011 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych — Część 1: Wymagania ogólne.

EN 61326-1:1997 + A1:1998 + A2:2001 + A3:2003 – Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements

PN-EN IEC 61326 – Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium — Wymagania EMC.