USB-ADAPTER
Adapter interfejsu USB na LSP 100 i SSL 150…300 (32EL)

Numer artykułu: K910B

Za pomocą tego interfejsu Konatanter serii LSP 100, a także obciążenia elektroniczne serii SSL 150 … 300, można podłączyć do interfejsu USB.

Następnie podłączony przyrząd może być obsługiwany za pomocą powiązanego oprogramowania operacyjnego Konstantera i/lub obciążenia elektronicznego.

LSP 32 K
LSP 32 K

Zasilacze laboratoryjne sterowane liniowo

SSL 32 EL 150 R30
SSL 32 EL 150 R30

Obciążenia elektroniczne

POWER MS
POWER MS

Program do obsługi Konstanterów LSP 100 (32K)

ELOAD MS
ELOAD MS

Oprogramowanie do obsługi SSL 150 … 300 obciążeń elektronicznych

DISCHARGE
DISCHARGE

Oprogramowanie do generowania raportów dla SSL 150 … 300 obciążeń elektronicznych