SINEAX A230S
Analizator parametrów sieci

Numer artykułu: 230S-

Oprócz cech charakterystycznych dla A210 / A220 to urządzenie do monitorowania mocy oferuje funkcje analizy systemu i obciążenia. Analiza systemu i obciążenia odbywa się poprzez pomiar harmonicznych, THD, asymetrii, kompleksowych wartości średnich i maksymalnych/minimalnych.

 • poza wymiarami identyczny jak SINEAX A230
 • patrz również SINEAX A230: 144 x 144 x 46 mm

A230s jest przeznaczony do stosowania w systemach wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Wszelkie przekładniki prądowe i napięciowe są uwzględniane przy obliczaniu wartości pomiarowych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Pomiar w sieci 1 i 3 fazowej.
 • Pomiar w układzie 4 kwadrantowym.
 • 63 wielkości mierzone z dokładnością (U, I: 0,2%).
 • Minimalna głębokość zabudowy: 46 mm.
 • 4 liczniki energii czynnej: pobór / oddawanie z taryfą wysoką / niską.
 • 4 liczniki energii biernej: pobór / oddawanie lub indukcyjna / pojemnościowa.
 • Komunikacja Modbus RTU (EMMOD201).
 • Wyświetlacz LED o wysokości 14 mm zapewnia dobry odczyt.
 • Wymiary: 96 x 96 x 46 mm.
 • Dokładne wartości pomiarowe: U, I: 0,2% P, Q, S, PF, licznik: 0,5% F: 0,02 Hz
 • 4-kwadrantowy pomiar wszystkich wartości w systemach AC
 • Zatrzaskowy moduł rozszerzający z rejestracją wartości średniej i profilu obciążenia, interfejs RS-232/485, MODBUS, wejście synchronizujące, przełączanie taryf wysoka/niska
 • Bezpieczna 3-drożna izolacja galwaniczna pomiędzy wszystkimi obwodami
 • 2 wyjścia dla impulsów lub wartości granicznych
 • 4 mierniki mocy czynnej: przychodzącej/wychodzącej z wysoką/niską taryfą*
 • 4 liczniki mocy biernej: indukcyjnej/kapacytowej lub przychodzącej/wychodzącej z wysoką/niską taryfą*
 • Wszystkie wartości liczników, wartości rejestrowane i ustawienia są zachowywane w przypadku awarii zasilania
 • System/aplikacja: Jednofazowy 3L zrównoważony/niezrównoważony (Aron, Full), 4L zrównoważony/niezrównoważony (Open-Y, Full)
 • Wymiary 96 x 96 x 46 mm
 • 4-cyfrowy wyświetlacz LED o wysokości 14 mm

A 230 lub A 230s z/bez modułu rozszerzającego

Instrukcja obsługi w języku niemieckim, francuskim i angielskim

Zacisk mocujący

Świadectwo badania dla odpowiedniego wariantu