PRO-TYP II
Adapter testowy dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (jedno-/3-fazowych, typ 2) dla PROFITEST

Numer artykułu: Z525A

Jedno i trójfazowy adapter testowy z wtyczką typu 2 do badania skuteczności środków ochronnych na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych z Profitest Master, symulacji fikcyjnie podłączonych pojazdów elektrycznych i obciążalności prądowej zestawów przewodów wg IEC 61851-1.

 • Symulacja pojazdu (CP)
  Stany pojazdu od A do E wybierane są za pomocą przełącznika obrotowego
 • Symulacja kabla (PP)
  Za pomocą przełącznika obrotowego można symulować różne kodowania kabli ładujących o natężeniu 13, 20, 32 i 63 A, jak również „brak podłączonego kabla”
 • Symulacja usterki
  Symulacja zwarcia pomiędzy CP i PE za pomocą przełącznika obrotowego
 • Wskazanie napięć fazowych za pomocą diod LED
  W zależności od stacji ładowania aktywna może być jedna lub trzy fazy
 • Testowanie elektrycznych stacji ładowania z kablem ładującym podłączonym na stałe za pomocą przedłużonego kołka testowego CP

Do symulacji pojazdu (CP)

Stany A, B, C, D i E mogą być symulowane zgodnie z IEC 61851. Różne stany pojazdu są wybierane za pomocą przełącznika obrotowego.

 • Stan A – brak podłączonego pojazdu
 • Stan B – pojazd podłączony, ale nie gotowy do ładowania
 • Stan C – pojazd podłączony i gotowy do ładowania, odpowietrzenie strefy ładowania nie jest wymagane
 • Stan D – pojazd podłączony i gotowy do ładowania, wymagane odpowietrzenie obszaru ładowania
 • Stan E – błąd: Zwarcie między CP i PE przez wewnętrzną diodę

Odnośnie symulacji kabla (PP):

Można symulować różne kodowania kabli ładujących o natężeniu 13, 20, 32 i 63 A. Możliwa jest również symulacja stanu „bez kabla”.

Różne kable ładowania są symulowane poprzez podłączenie różnych rezystancji pomiędzy PP i PE za pomocą przełącznika obrotowego. Możliwe są następujące wartości zgodnie z IEC 61851:

 • Brak kabla – 0 Ω
 • Kabel 13 A – 1,5 kΩ
 • 20 A – 680 Ω
 • 32 A – 220 Ω
 • 63 A – 100 Ω

1 adapter testowy PRO-TYP II

1 zestaw instrukcji obsługi