POINTAX 6000M
Rejestrator danych

Numer artykułu: A4260

6-kolorowy liniowy, papierowy rejestrator druku kropkowego.

Parametry POINTAX 6000M mogą być dowolnie dobierane, co pozwala na dostosowanie do różnych zadań pomiarowych w zakresie rejestrowania wielkości elektrycznych i temperatur za pomocą czujników PT 100 lub termopar. Ciśnienie i wilgotność, jak również inne wielkości procesowe, są podłączane poprzez przetworniki pomiarowe, a specjalne krzywe charakterystyczne mogą być realizowane poprzez specyficzną dla użytkownika linearyzację.

POINTAX 6000M jest dostępny jako przyrząd skalowany z podziałką od 1 do 6.

Cały obszar wykresu może być wykorzystany jako zakres rejestracji, lub do każdego kanału można przypisać osobne ślady. Kierunek zapisu może być wybrany indywidualnie dla każdego kanału. Reprezentacja może być realizowana w sposób liniowy z jednym lub dwoma dodatkowymi punktami przerwania, lub w sposób logarytmiczny. Dodatkowo na wykresie można umieścić do 4 markerów zdarzeń.