METRAwin 90-2
Oprogramowanie kalibracyjne do kontroli kalibratorów procesowych

Numer artykułu: Z211A

Ręczny kalibrator z multimetrem jest przekształcany w profesjonalny, oparty na komputerze PC system kalibracji przetworników pomiarowych, wskaźników, przyrządów rejestrujących itp. za pomocą oprogramowania METRAwin 90-2 i kabla interfejsu.

Procedury kalibracji są tworzone za pomocą oprogramowania METRAwin. Określone wartości analogowe są przesyłane przez adapter IR z komputera do kalibratora i są podawane do kalibrowanego urządzenia z wyjścia analogowego w kalibratorze. Wartość wyjścia analogowego z kalibrowanego urządzenia jest następnie mierzona przez multimetr i zwracana do komputera PC w celu oceny przez interfejs. Jeśli wyniki pomiarów mieszczą się w określonych tolerancjach, każdy kolejny krok kalibracji jest inicjowany automatycznie, aż do przeprowadzenia całej procedury.

Dane kalibracyjne mogą być importowane do innych aplikacji Windows (np. Word lub Excel).

METRACAL MC
METRACAL MC

Uniwersalny kalibrator, symulator i multimetr