KINAX 3W2
Przetwornik kąta obrotu

Numer artykułu: 708-

Przetwornik kąta obrotu z układem bezstykowego czujnika pojemnościowego przeznaczony do przetwarzania położenia kątowego wału, Ex/NEx.

Kinax 3W2 przetwornik kąta obrotu z bezstykowym. pojemnościowym układem czujnika przeznaczony do zbierania i przetwarzania kątowego położenia wału. Do wyjścia pomiarowego przetwornika jest doprowadzany sygnał stały z zakresu od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia, Ex/NEx.

 • Opatentowany układ czujnika pojemnościowego nie ulegający zużyciu
 • Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie nieskończonej rozdzielczości
  • Opcjonalne zakresy pomiarowe kąta obrotu: od 0 … 5 do 0… 270°
 • Opcjonalne wyjście pomiarowe: od 0 … 1 do 0/4 … 20 mA
 • Opcjonalne wykonanie umożliwiające pracę w środowisku zagrożenia wybuchem – EEx ia IIC T6
 • Regulowany punkt zerowy i rozpiętość zakresu pomiarowego
 • Opcjonalne charakterystyki wielkości wyjściowych: liniowa lub jako charakterystyka w postaci krzywej V
 • Minimalny moment obrotowy: <0,001 Ncm
 • Wałek napędu: bez mechanicznych punktów zatrzymania z możliwością nieograniczonego obrotu
 • Dostępny w wykonaniu GL (Germanischer LIoyd) / przystosowany do pracy na statkach oceanicznych

Przetwornik kąta obrotu KINAX 3W2 (wg zamówienia)

3 klamry

1 Instrukcja obsługi, każda w języku niemieckim, francuskim i angielskim

1 dopuszczenie Ex (tylko dla instrumentów w wersji Ex)

Przetwornik kąta obrotu