KINAX 2W2
Przetwornik kąta obrotu

Numer artykułu: 760-

Przetwornik kąta obrotu z układem bezstykowego czujnika pojemnościowego przeznaczony do przetwarzania położenia kątowego wału.

Kinax 2W2 programowalny przetwornik kąta obrotu z układem bezstykowego czujnika pojemnościowego przeznaczony do przetwarzania położenia kątowego wału. Na wyjściu pomiarowym przetwornika otrzymujemy sygnał stały z zakresu od 4 do 20 mA niezależny od obciążenia.

 • Opatentowany układ bezstykowego czujnika pojemnościowego nie ulegający zużyciu
 • Analogowa metoda pomiarowa o praktycznie nieskończonej rozdzielczości
 • Możliwość programowania z komputera PC: zakresu pomiarowego, kierunku obrotu, charakterystyk, punktu zmiany kierunku i innych funkcji dodatkowych. Usprawnia prace projektowe i konstrukcyjne, krótki czas realizacji, minimalne rozmiary, mała ilość dodatkowych urządzeń
 • Zakres pomiarowy kąta obrotu: 50 … 350°
 • Wyjście pomiarowe (układ pomiarowy / zasilania) wykorzystuje połączenie dwuprzewodowe (sygnał 4… 20 mA)
 • Opcjonalnie wykonanie umożliwiające pracę w środowisku zagrożenia wybuchem zgodnie z EEx ia IIC T6
 • W trakcie instalacji możliwość symulacji mierzonej wartości i testowania łańcucha następujących po sobie zdarzeń
 • Zbiera dane pomiarowe / wyświetla na monitorze w długich okresach czasu wartości chwilowe i graficzną prezentację wyników pomiarów
 • Niezależne od siebie ustawianie i dokładna regulacja wyjściowych sygnałów analogowych, punktu zerowego oraz rozpiętości pomiaru
 • Programowane charakterystyki wielkości wyjściowych: liniowa, charakterystyka V lub dowolnie wybrana krzywa linearyzacji
 • Możliwość obrotu wałka o pełny kąt 360°
 • Interfejs szeregowy

Przetwornik kąta obrotu KINAX 2W2 (wg zamówienia)

3 klamry

Instrukcja obsługi w języku niemieckim, francuskim, angielskim i rosyjskim

Certyfikat badania typu, tylko z dopuszczeniem ATEX

Przetwornik kąta obrotu