GEOHM XTRA
Precyzyjny miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu z GPS

Numer artykułu: M592B

GEOHM XTRA– Profesjonalny, precyzyjny miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu z wbudowanym odbiornikiem GPS, który pozwala na zapis wyniku razem ze współrzędnymi lokalizacji.

Dzięki GEOHM XTRA możliwe łatwe i niezawodne zastosowanie wszystkich znanych metod pomiaru rezystancji uziemień. Na uwagę zasługuje metoda pomiarowa do testowania instalacji odgromowych, miernik simuluje warunki występujące podczas uderzenia pioruna, poprzez zastosowanie kształty impulsów o zboczu 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs. Dzięki dużej liczbie akcesoriów pomiarowych, pomiary uziemienia i rezystancji mogą być z łatwością realizowane w dowolnym środowisku, z dowolnym systemem uziemienia lub systemem odgromowym, bez konieczności rozpinania elektrody uziemiającej. Metody pomiaru rezystancji uziemień GEOHM pozwalają na kompleksową kontrolę uziemień roboczych i ochronnych. Miernik sprawdza występ wysokiego napięcia zakłócającego w badanym obiekcie i eliminuje wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wyniki pomiarowe. W połączeniu z wbudowanym modułem GPS wszystkie zmierzone wartości są zapisywane wraz ze współrzędnymi lokalizacji GPS.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU / METODY POMIAROWE

 • Pomiar uziemień z sondami pomocniczymi, metoda 3-biegunowa i 4-przewodowa
 • Pomiar uziemień wielokrotnych, metoda 3-biegunowa z cęgami – zaleta: brak wpływu na elektrody uziemiające równoległe!
 • Pomiar rezystancji pętli uziemienia z 2 cęgami prądowymi lub cewkami Rogowskiego do 4 m / zaleta: brak konieczności rozpinania uziemienia!
 • Pomiary rezystywności gruntu (ρ) w metodzie pomiarowej Wennera – stosowanych jako przygotowanie do wykonania projektu systemu uziemień i w geologii
 • Pomiar wartości skutecznej prądu przy zastosowaniu cęgów pomiarowych (n.p. cęgami elastycznymi) i również prądu upływu w badanej instalacji
 • Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych ≥ 200 мА. Pomiar spełnia wymagania normy PN-EN 61557-4 / VDE 0413-4
 • Pomiary zgodne z normą PN-EN 62305 za pomocą metody udarowej – konieczność pomiaru impedancji uziemienia
 • Pomiar uziemień odgromowych impulsem pomiarowym o zboczu 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs, metoda impulsowa
 • Wbudowany odbiornik GPS pozwala zapis wyniku wraz ze współrzędnymi lokalizacji

ZALETY

 • Oszczędność kosztów – jeden przyrząd do wielu zadań pomiarowych
 • Oszczędność czasu – proste rozwiązywanie problemów dzięki profesjonalnej analizie uziemienia
 • Łatwa obsługa – dzięki intuicyjnym podpowiedziom użytkownika, wyświetlaczowi graficznemu i funkcji pomocy
 • Szybka odtwarzalność – dzięki nowoczesnemu zarządzaniu danymi
 • Wytrzymała walizka pomiarowa – zastosowanie w ciężkich warunkach pracy i łatwy transport

ZASTOSOWANIE

GEOHM XTRA pozwala na zastosowanie wszystkich znanych metod pomiaru rezystancji uziemień.

Dzięki dużej liczbie akcesoriów pomiarowych, pomiary uziemienia i rezystancji mogą być z łatwością realizowane w dowolnym środowisku, z dowolnym systemem uziemienia lub systemem odgromowym, bez konieczności odłączenia badanego uziomu od instalacji obiektu.

 • Pomiar rezystancji uziemienia elektroenergetycznych słupów kratowych bez wyłączania linii
 • Pomiar uziemień odgromowych impulsem pomiarowym, zgodnie z normą PN-EN 62305-1 (Metoda impulsowa)
 • Pomiar rezystancji sond pomocniczych RS i RH
 • Pomiar częstotliwości sygnałów zakłócających
 • Pomiar w obecności napięć zakłócających pochodzących od sieci o częstotliwości 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
 • Wybór napięcia pomiarowego (25 V i 50 V)
 • Automatyczne wyliczanie rezystywności gruntu w omometrach (Ωm) i omostopach (Ωft)
 • Pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek)
 • Zegar czasu rzeczywistego RTC
 • Transmisja danych do komputera (USB)
 • Wbudowany odbiornik GPS do zapisywania wyniku wraz ze lokalizacji obiektów testowych
 • Wskazywanie stanu akumulatorów

1 Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu GEOHM XTRA z modułem GPS

1 Pokrowiec

2 krokodylki (czerwony, czarny)

1 przewód pomiarowy 1,2m (czerwony)

1 przewód pomiarowy 2,2m (czarny)

1 przewód pomiarowy 25m (czerwony)

1 przewód pomiarowy 25m (zielony)

1 przewód pomiarowy 50m (niebieski)

4 Sonda do wbijania w grunt, 30 cm

1 Przewód do transmisji danych USB

1 Ładowarka do gniazda zapalniczki samochodowej

1 Zacisk śrubowy

1 Zasilacz

1 Instrukcja obsługi

1 Certyfikat kalibracji producenta

NEXONIQ
NEXONIQ

NEXONIQ to moduł oprogramowania IZYTRONIQ, który umożliwia przesyłanie danych z plików oprogramowania ETC starszych instrumentów oraz z oprogramowania GMST

GEOHM ERP-1
GEOHM ERP-1

Adapter do pomiarów rezystancji uziemienia

GEOHM FLEX
GEOHM FLEX

Elastyczny czujnik prądu AC