EPRW
Platforma energetyczna Oprogramowanie do pisania raportów dla MAVOWATT 20

Numer artykułu: EPRW

Discontinued

EPRW to intuicyjne oprogramowanie generujące raporty dla przenośnego miernika energii i mocy MAVOWATT 20 (Energy Platform EP1).

Standardowy raport jest generowany w formacie RTF, który może być importowany i edytowany w Microsoft Word i innych programach do przetwarzania tekstów.

Dane o trendach można wyeksportować w formacie CSV, który można zaimportować do programu Microsoft Excel i innych programów arkuszy kalkulacyjnych w celu wykonania dodatkowych analiz i funkcji graficznych.

EPRW działa pod kontrolą systemu Windows 7 i XP (nie pod 8.1 lub 10). Interfejs użytkownika może być ustawiony na dowolny z 12 następujących języków: Niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, fiński, norweski, szwedzki, polski, rosyjski, chiński i tajski.

Oprogramowanie jest dołączone do MAVOWATT 20.