COIL ADAPTER XTRA
Adapter do testu zwarć międzyobrotowych

Numer artykułu: Z270M

Adapter COIL XTRA do badania zwarć międzyzwojowych.

Adapter do wykrywania zwarć międzyzwojowych przy indukcyjnościach od 10 µH do 5 H.

Adapter cewki XTRA umożliwia półautomatyczne pomiary zwarcia międzyzwojowego w połączeniu z następującymi multimetrami:

  • METRAHIT IM XTRA BT (M273S)
  • METRAHIT IM E-DRIVE BT (M274S)

ZASTOSOWANIE

Problemy występujące przy maszynach elektrycznych mogą wynikać z przyczyn elektrycznych lub mechanicznych. Do przyczyn elektrycznych zalicza się usterki w uzwojeniach, w sterowniku lub w elektronice. Pomiar rezystancji izolacji pozwala na wykrycie uszkodzeń izolacji pomiędzy uzwojeniami a obudową. Zwarcia międzyzwojowe są łatwo rozpoznawane w cewce poprzez porównanie charakterystyk elektrycznych uzwojeń w maszynach wielofazowych ze sobą. Wraz z adapterem COIL XTRA, METRAHIT IM XTRA lub E-DRIVE może być użyty do przeprowadzenia testów z napięciem udarowym 1 kV (test udarowy). W ten sposób wykrywane są usterki, które występują tylko w przypadku przyłożenia napięcia roboczego.

Badanie jest możliwe dla cewek o indukcyjności w zakresie od 10 μH do 5 H, co odpowiada mocy nominalnej od ok. 160 VA do 80 MVA dla maszyn 3-fazowych o napięciu znamionowym 400 V. Sekwencja badania jest półautomatyczna – po podłączeniu do zacisków U, V i W rozpoczyna się badanie za pomocą przełącznika obrotowego. Możliwa jest również kompensacja efektów remanencji.

W przypadku wielofazowych silników elektrycznych i generatorów, np. silników 3-fazowych zgodnie z DIN, asymetrie są wykrywane bezpośrednio na uzwojeniach poprzez porównanie wyników pomiarów, co umożliwia ocenę zwarć międzyzwojowych.

W przypadku silników jednofazowych i generatorów badanie opiera się na porównaniu ze znaną wartością zadaną.

METRAHIT IM XTRA BT
METRAHIT IM XTRA BT

Tester Izolacji, Miliamperomierz, Multimetr TRMS, Tester zwarć

METRAHIT IM E-DRIVE BT
METRAHIT IM E-DRIVE BT

Tester Izolacji, Miliamperomierz, Multimetr TRMS, Tester zwarć

Pomiar zwarcia międzyzwarciowego w następującym zakresie indukcyjności za pomocą adaptera Z270M: 10 μH do 5 H przy 100 Hz.

Adapter Z270M nadaje się uniwersalnie do wielu maszyn elektrycznych o różnych mocach znamionowych. W przypadku silników zgodnych z normami DIN odpowiada to mocy od ok. 160 VA do 80 MVA.

  • Jednoczesne podłączenie do 3 cewek
  • Przełącznik obrotowy do wyboru cewki – Odwracanie biegunowości za pomocą przełącznika obrotowego
  • 2 zakresy indukcyjności 10 μH … 50 mH 5 mH … 5 H
  • Kombinowana wtyczka do METRAHIT IM
  • Automatyczne wskazanie pozycji przełącznika obrotowego do METRAHIT IM
  • Graficzne przedstawienie wartości pomiarowych w METRAHIT IM

1 adapter COIL XTRA

KS29
KS29

 

KSC-3L
KSC-3L

Zestaw sond testowych do adaptera COIL XTRA

METRAHIT IM E-DRIVE BT w połączeniu z Coil_Adapter XTRA