ACP 2005_2015
Elastyczne sondy prądowe AC (Cewki Rogowskiego)

Numer artykułu:
P-06.690.0 – ACP 2005/2
P-06.690.1 – ACP 2005/3
P-06.690.2 – ACP 2005/4
P-06.690.8 – ACP 2005/2_4mm
P-06.690.7 – ACP 2005/3_4mm
P-06.690.6 – ACP 2005/4_4mm
P-06.690.3 – ACP 2015/2
P-06.690.4 – ACP 2015/3
P-06.690.5 – ACP 2015/4

ACP 2005_2015 jest sondą prądu zmiennego wykorzystującą zasadę Rogowskiego (cęgi elastyczne). Może być używana do pomiaru prądu zmiennego do 2000A przy współpracy z oscyloskopami, rejestratorami lub rejestratorami danych. Elastyczna sonda umożliwia pomiary prądu na przewodach trudno dostępnych.

Kategoria:

Sondy zapewniają wyjście AC o pełnej skali 1V proporcjonalne do mierzonego prądu z trzema wybieranymi zakresami.

  • Pomiar prądu AC 20 / 200 / 2000A dla multimetrów i oscyloskopów
  • Dokładność 1%
  • Czułość wyjściowa 100mV / 10mV / 1mV / A
  • Wysoka przepustowość do … 1 MHz
  • 3 standardowe średnice przewodów 50/70/100 mm

1 Sonda prądowa AC

1 Baterie alkaliczne AA 2szt

1 Instrukcja obsługi