Gossen Metrawatt Camille Bauer

Podsumowanie VII Edycji Konferencji Jakości Energii Elektrycznej

W dniach 19 - 21 października 2022 r. w Pałacu Wojanów uczestniczyliśmy my w VII edycji Konferencji Jakość Energii Elektrycznej. Organizatorem była firma ASTAT sp. z o.o., która przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą przygotowała program wydarzenia stanowiący kompendium wiedzy z zakresu jakości energii elektrycznej.

Tematyka tegorocznej edycji skupiała się wokół zagadnień związanych z energetyką rozproszoną w kontekście jakości energii elektrycznej oraz jakością energii elektrycznej w zakładach przemysłowych. Celem konferencji było zainspirowanie uczestników do wdrażania nowych rozwiązań oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń.

Tradycją stało się organizowanie konferencji w obiektach zabytkowych o charakterze historycznym. Uczestnicy tegorocznej edycji, gościli w murach Pałacu Wojanów, którego urok oraz magiczna atmosfera udzieliły się wszystkim.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował poznański oddział SEP oraz Komitet Naukowo-Techniczny SEP ds. Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej, natomiast patronat medialny przypadł w udziale miesięcznikowi elektro.info.

Ta unikatowa, na skalę Polski, konferencja od lat łączy świata przemysłu i nauki, stanowiąc swoiste połączenie wiedzy i doświadczenia. Referaty konferencyjne wygłoszone zostały przez postacie kluczowe, zajmujące się zagadnieniami JEE w kraju, które przybliżyły uczestnikom aktualne trendy i problemy rynku energetycznego w Polsce. Tegoroczna edycja dała przestrzeń do wielu ciekawych dyskusji i wymiany spostrzeżeń, a uwaga słuchaczy skupiona została wokół następujących referatów:

Energetyka rozproszona w kontekście Jakości Energii Elektrycznej

Energetyka rozproszona na rynku energii
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

Zasilanie zakładów przemysłowych w aspekcie obecnych uwarunkowań pracy sieci dystrybucyjnej
dr hab. inż. Waldemar Dołęga, Politechnika Wrocławska

Wybrane aspekty jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych z systemami magazynowania energii elektrycznej
dr inż. Andrzej Firlit, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

Nieciągłość wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych
dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński, Politechnika Poznańska

Monitorowanie jakości energii elektrycznej w sieci operatora systemu przesyłowego
Jarosław Rączka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN
Leszek Witkowski, Astat sp. z o.o.

Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich – część 1 z 2
Łukasz Topolski, TAURON Dystrybucja S.A.

Badania porównawcze falowników fotowoltaicznych dla instalacji prosumenckich – część 2 z 2
dr inż. Szymon Barczentewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

Bezpieczeństwo Energetyczne Polski i Europy w obliczu obecnych wydarzeń politycznych i militarnych na świecie
dr inż. Radosław Szczerbowski, Politechnika Poznańska

Jakość Energii Elektrycznej w zakładach przemysłowych

Analiza dławika przestrajalnego dedykowanego do urządzeń energetycznych w celu poprawy jakości energii elektrycznej
dr hab. inż. Rafał Wojciechowski, Politechnika Poznańska

Stanowisko dydaktyczne do badania filtrów pasywnych
mgr inż. Marek Nowak, Politechnika Rzeszowska

Wybrane aspekty jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych z instalacjami fotowoltaicznymi
dr inż. Krzysztof Piątek, Akademia Górniczo-Hutnicza

Regulacja napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną
dr inż. Grzegorz Hołdyński, Politechnika Białostocka

Normy, przepisy i dobre praktyki stosowane w celu eliminacji złej jakości energii elektrycznej w zakładach przemysłowych
dr inż. Marta Bątkiewicz-Pantuła, Politechnika Wrocławska

Praca filtra aktywnego ASTec w instalacji z rozproszoną generacją energii elektrycznej
dr inż. Andrzej Książkiewicz, Astat sp. z o.o.

Uczestnikom i prelegentom dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu, a Państwa już dziś zapraszamy na VIII edycję Konferencji Jakość Energi Elektrycznej, planowaną na październik 2023r.

Filmy powiązane z artykułem

Relacja z VII edycji Konferencji JEE, 19-21.10.2022, Pałac Wojanów