Wielofunkcyjny miernik instalacji PROFITEST MXTRA

Description

Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65V do 500V i częstotliwości od 15,4 do 420Hz.

logo_easytransfer  RTEmagicC_089ad0b826.gif  RTEmagicC_80242d2a8a.gif RTEmagicC_918e46c244.gif RTEmagicC_51a335d43f.gif dakks  RTEmagicC_7add3c78a5.gif 300V RTEmagicC_0216d6bb12.gif 500V RTEmagicC_4a94414a63.gif

 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
 • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1000V DC
 • Pomiar małych rezystancji
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystancji powierzchniowej
 • Uniwersalny system połączeń

Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs):

 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
 • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB

Specjalistyczne testy RCCB:

 • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
 • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
 • Testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH i MXTRA)
 • Test wyłączników RCCB w sieciach IT

Testy specjalne RCDs:

 • Test selektywnych: S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos i innych), typ G/R, AC, A i B

Badanie wyłączników RCCB w systemach IT

Funkcje dodatkowe w porównaniu z PROFITEST Mtech

Testy urządzeń monitorujących izolację (IMDs)

Testy urządzeń monitorujących izolację stosowane są w zasilaczach, dla których jednobiegunowy napięcie ziemnozwarciowe nie może spowodować awarii zasilania, na przykład w salach operacyjnych lub w systemach fotowoltaicznych.

Testy Urządzeń Monitorujących Doziemienia (RCM)
RCMS (Testy Urządzeń Monitorujących Doziemienia) ciągłe monitorowanie prądu upływu w systemach elektrycznych i podawanie wartości. Kontrola i sprawdzenie urządzeń monitorujących doziemienia, upływności i inne. Test ma na celu sprawdzenie reakcji i możliwości zadziałania systemu monitorującego na wystąpienie [symulowanie] wartości przekraczającej wartość dopuszczalną.

Inteligentna Rampa
Zaletą tej funkcji pomiarowej, w przeciwieństwie do pojedynczego pomiaru IN i tA jest jednoczesny pomiar czasu wyzwolenia oraz prądu za przyczyną jednego testu. Prąd testowy zwiększa się stopniowo, w trakcie którego RCD jest wyzwalane jedynie raz.

Pomiary rezystancji uziemienia:

 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter)
 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii) 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Rezystywność gruntu (zasilanie z baterii) 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Selektywny test rezystancji uziemienia (zasilanie sieciowe) przy pomocy 2-biegunowego adaptera, sondy earth electrode and current clamp sensor (3-przewodowa metoda pomiarowa)
 • Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) dodatkowa sonda,  połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe)
 • Pomiar rezystancji uziomu ρEloop (zasilanie z baterii) przy pomocy pary cęg

Prąd upływu przez adapter PRO-AB

Pomiar upływu prądu pomocniczego i pacjenta wg IEC 62353 (VDE 0750, część 1) / IEC 601-1 / EN 60 601-1: 2006 (Medyczne urządzenia elektryczne – Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa) jest możliwe z pomocą adaptera PRO-AB używanym jako akcesorium testera.

Określania napięcia szczątkowego / wykrywania wahań sieciowych

Norma EN 60204 określa, że po wyłączeniu źródła zasilania napięcie szczątkowe pomiędzy L a PE powinno osiagnąć wartość poniżej 60V w czasie 5 sekund. Dotyczy to wszystkich dostępnych aktywnych elementów maszyny, na których w czasie pracy urządzenie nie powinno wystąpić napięcie wyższe niż 60V.

Automatyczny wybór sekwencji testowych

Funkcja wyboru sekwencji testowych jest pomocna, gdy ciąg testów musi być ponownie wykonana w kolejnych dokumentach, na przykład wymaganych przez normy. Zautomatyzowane sekwencje testowe mogą być tworzone manualnie z poszczególnych pomiarów przy pomocy funkcji sekwencji testu.

Funkcje dodatkowe:

 • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD.
 • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
 • Test startu liczników energii
 • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
 • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
 • Pomiar sekwencji faz (w tym najwyższego napięcia lini-linia)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
 • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Test czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia
 • Interface Bluetooth
PROFITEST MBASE+  MPRO MTECH+ MXTRA
Nowość Nowość
Testy RCD
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x
AC/DC czułe RCD, typ B x x
Test urządzeń monitorujących izolację (IMDs) x
Test urządzeń monitorujących doziemienie (RCMs) x
Test kolejności N-PE x x x x
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x  x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników  – x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x  x x x
Pomiary uziemień RE
Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii)
I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa poprzez adapter: 2-przewody/2-przewody + sonda)
x x x x
Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przwodowa metoda pomiarowa poprzez adapter PRO-RE
x x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przwodowa metoda pomiarowa poprzez adapter PRO-RE) x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) przez 2-biegunowy adapter z sondą,połączenie z uziomem i cęgi (3-przwodowa metoda pomiarowa) x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) przez sondę, połączenie z uziomem i cęgi (4-przwodowa metoda pomiarowa) poprzez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
Pomiar rezystancji uziomu ρEloop (zasilanie z baterii) przy pomocy pary cęg x x
Pomiar małych rezystancji RLO  x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x  x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x  x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x  x x x
Testy specjalistyczne
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja)
Kolejność faz
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO)
Spadek napięcia
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST
Pomiar zużycia energii startującego licznika
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Prąd upływu przez adapter PRO-AB x
Test napięcia różnicowego x
Programowalna rampa x
Inne cechy
Wybór języka menu x  x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x  x x x
Automatyczny wybór sekwencji testowych x x
RS 232 dla skanera x  x x x
USB port dla wymiany danych z PC x  x x x
Interface Bluetooth x
ETC oprogramowanie do tworzenia raportów PC x  x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x  x x x
Certyfikat kalibracji DAkkS x  x x x
Nr art M520M M520N M520o M520P
PROFITEST MBASE + MPRO MTECH+ MXTRA

 

profitestmaster_app2