METRATESTER 5+

Description

Tester przeznaczony do badania sprzętu elektrycznego zgodnie z normą DIN VDE 0701-0702.

  • Pomiar prądu różnicowego zgodnie z normami DIN VDE 0701-0702.2008.
  • Funkcje wyświetlacza: wszystkie mierzone wartości są wyświetlane na dużym, cyfrowym wyświetlaczu
  • Przekroczenie wartości granicznych jest sygnalizowane optycznie, natomiast w przypadku niektórych funkcji również dźwiękowo
  • Zawiera świadectwo kalibracji

RTEmagicC_4c57946f5b.gif

Rez. przewod. ochron. 0 … 19,99 Ohm
Prąd szczątkowy 0 … 19,99 mA ~
Zanik napięcia 0 … 1,999 mA ~
Napięcie sieci 207 V … 253 V ~
Prąd obciążenia 0 … 16,00 A ~
Wymiary 190 x 140 x 95 mm
Waga około 1,3 kg