SECUTEST SIII+

Description

Uniwersalny przyrząd pomiarowy przeznaczony do sprawdzania stanu bezpieczeństwa przenośnego sprzętu elektrycznego stosowanego w przemyśle jak i w medycynie.

RTEmagicC_f039f2ebad.gif  RTEmagicC_80242d2a8a.gif dakks

Standard

Dla oceny bezpieczeństwa elektrycznego prowadzi się pomiary połączenia przewodu ochronnego, rezystancji izolacji i pądu upływu (prąd różnicowy, równoważny prąd upływu, pierwotny prąd upływu, prąd obwodu spawania i dotykowy prąd upływu)

Techniczne testy bezpieczeństwa:

 • Sprzętu elektrycznego zgodnie z DIN VDE 0701-0702, 2008-6
 • Aparatury medycznej zgodnie z DIN VDE 0751 / IEC 62353 i EN 60601 (opcja)
 • Urządzeń elektrycznych do pomiaru, kontroli i badań zgodnie z EN 61010
 • Sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z EN 60335
 • Urządzeń i sprzętu do przetwarzania danych zgodnie z EN 60950

Funkcje dodatkowe:

 • Automatyczne nastawienie do sieci zasilającej 110 V / 60 Hz lub 230 V / 50 Hz
 • Automatyczne rozpoznawanie klas bezpieczeństwa (I, II) (tylko dla gniazd niemieckich i francuskich) i błędu połączenia sieciowego
 • Menu sekwencji testów: automatyczne lub ręczne
 • Wbudowany włącznik ochronny zapewniający bezpieczeństwo użytkownika
 • Baza danych i wygodne funkcje umożliwiające generowanie raportu
 • Interfejs danych dla PC, drukarki i kodów kreskowych
 • Generowanie raportów przy pomocy modułu drukarki (moduł PSI), karty pamięci SecuStore lub oprogramowania komputerowego
 • Interfejs użytkownika dostępny w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, holenderskim
 • Równoległe gniazda testowe dla obiektów bez wtyczki sieciowej
 • Prąd upływu pacjenta: składowe AC i DC mierzone osobno
 • Pomiar równoważnego prądu upływu z napięciem testowym ok. 230 V
 • Test funkcyjny z analizą mocy
 • Pomiar temperatury
 • Pomiar prądu (przy pomocy cęg)
 • Pomiar napięcia i rezystancji
 • Opcja: Pomiar wysokim napięciem do 6 kV DC
 • Wymiary: 292 x 130 x 243 mm, waga: 4.0 np: 4.5 kg

Przyrządy pomiarowe do wykonywania automatycznych sekwencji testu wg norm IEC 62353, DIN VDE 0701 / 0702 / 0751:

 • Automatyczne wykrywanie i sygnalizacja połączenia sondy z PE
 • Bezpośredni odczyt danych pomiarowych poprzez interfejs RS232 (bezpośredni wydruk raportu)
 • Certyfikat kalibracji DAkkS
Typ  Dostępne funkcje Nr. Art.

Standardowe modele

SECUTEST SIII+H zawiera
Wybór prądu testowego ±200 mA DC i 25 A AC
Tes wysokim napięciem do 6 kV DC
Sekwencje dla IEC 61010, 60335, 60950
Baza danych do 125 obiektów testowych 125
M7010-V013
 Pozostałe warianty – funkcje i opcje -> tutaj

RTEmagicC_4760c2cbc6.jpg  RTEmagicC_b795900ec8.jpg