Wielofunkcyjny miernik instalacji PROFITEST MPRO

Description

Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65V do 500V i częstotliwości od 15,4 do 420Hz.

logo_easytransfer   RTEmagicC_089ad0b826.gif  RTEmagicC_80242d2a8a.gif dakks Standard: RTEmagicC_7add3c78a5.gif 300V RTEmagicC_0216d6bb12.gif 500V RTEmagicC_4a94414a63.gif

 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
 • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1000V DC
 • Pomiar małych rezystancji
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystancji powierzchniowej
 • Uniwersalny system połączeń

Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs):

 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
 • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB

Specjalistyczne testy RCCB:

 • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
 • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN

Funkcje dodatkowe w porównaniu do PROFITEST MBASE.

Pomiar rezystancji uziemienia:

 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa 2/3-przewodowa przez adapter pomiarowy
 • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie bateryjne) 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Rezystywność gruntu (zasilanie bateryjne) 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
 • Selektywne rezystancji uziemienia (zasilanie sieciowe) poprzez 2-biegunowy adapter, sondę, sondę uziomową i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa)
 • Selektywne rezystancji uziemienia RE (zasilanie bateryjne) poprzez, sondę uziomową i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe)
 • Rezystancja pętli zwarcia (zasilanie bateryjne) poprzez parę cęg (cęgi pradowe i przekładnik prądowy oraz adapter PRO-RE/2)

Funkcja automatycznej sekwencji testowej.

Podczas testów powtarzalnych zalecana jest automatyczna sekwencja testowa. Użycie powyższej funkcji pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz daje pewność wykonania wszystkich niezbędnych funkcji testowych. Automatyczna sekwencja jest możliwa do zaprogramowania  przez użytkownika zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji elektrycznej. Unikalną cechą automatycznej sekwencji testowej jest możliwość wyświetlania komunikatów wsparcia i pomocy.

Funkcje dodatkowe:

 • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD.
 • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
 • Test startu liczników energii
 • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
 • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
 • Pomiar sekwencji faz (including highest line-to-line voltage)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
 • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Test czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia
PROFITEST MBASE+  MPRO MTECH+ MXTRA
Nowość Nowość
Testy RCD
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x
AC/DC RCD, typ B x x
Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) x
Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) x
Test kolejności N-PE x x x x
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x  x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników  – x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x  x x x
Pomiary uziemień RE
Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe)
I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda)
x x x x
Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
x x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
Pomiar rezystancji uziomu ρEloop, parą cęg x x
Pomiar małych rezystancji RLO  x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x  x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x  x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x  x x x
Testy specjalistyczne
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja)
Kolejność faz
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO)
Spadek napięcia
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST
Pomiar zużycia energii startującego licznika
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Prąd upływu przez adapter PRO-AB x
Test napięcia różnicowego x
Programowalna rampa x
Inne cechy
Wybór języka menu x  x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x  x x x
Funkcja automatycznej sekwencji testowej x x
RS 232 dla skanera x  x x x
USB dla wymiany danych z PC x  x x x
Interface Bluetooth x
Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x  x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x  x x x
Certyfikat kalibracji DAkkS x  x x x
Nr art M520M M520N M520o M520P
PROFITEST MBASE+  MPRO MTECH+ MXTRA

 

profitestmaster_app2 profitestmaster_app1