Wielofunkcyjny miernik instalacji PROFITEST MBASE+

Description

Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65V do 500V i częstotliwości od 15,4 do 420Hz.

        logo_easytransfer   RTEmagicC_089ad0b826.gif   RTEmagicC_80242d2a8a.gif dakks Standard: RTEmagicC_7add3c78a5.gif 300V  RTEmagicC_0216d6bb12.gif 500V RTEmagicC_4a94414a63.gif

 • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
 • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1000V DC
 • Pomiar małych rezystancji
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiar rezystancji powierzchniowej
 • Uniwersalny system połączeń

Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs):

 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
 • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB

Specjalistyczne testy RCCB:

 • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
 • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN

Funkcje dodatkowe:

 • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD planning.
 • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
 • Test startu liczników energii
 • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
 • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
 • Pomiar sekwencji faz (including highest line-to-line voltage)
 • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
 • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
 • Pomiar czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia
PROFITEST MBASE+  MPRO MTECH+ MXTRA
Nowość Nowość
Testy RCD
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x
AC/DC RCD, typ B x x
Testy urządzeń monitorujących izolację (IMDs) x
Test urządzeń monitorujących doziemienie (RCMs) x
Test kolejności N-PE x x x x
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x  x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników  – x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x  x x x
Pomiary uziemień RE
I/U metoda pomiaru z zasilaniem sieciowym x x x x
Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa poprzez adapter PRO-RE
x x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa poprzez adapter PRO-RE ) x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe)  2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przwodowa metoda pomiarowa) x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) dodatkowa sonda, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przwodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
Rezystancja pętli zwarcia ρEloop (zasilanie bateryjne) poprzez parę cęg (cęgi prądowe i przekładnik prądowy oraz adapter PRO-RE/2) x x
Pomiar małych rezystancji RLO  x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x  x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x  x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x  x x x
Testy specjalistyczne
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja)
Kolejność faz
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO)
Spadek napięcia
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST
Pomiar zużycia energii startującego licznika
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Prąd upływu poprzez adapter PRO-AB x
Test napięcia różnicowego x
Programowalna rampa x
Inne cechy
Wybór języka menu x  x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x  x x x
Automatyczny wybór sekwencji testowych x x
RS 232 dla skanera x  x x x
USB dla transferu danych do PC x  x x x
Interface Bluetooth x
ETC oprogramowanie do tworzenia raportów na PC x  x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x  x x x
Certyfikat kalibracji DAkkS x  x x x
Nr art M520M M520N M520o M520P
PROFITEST MBASE+  MPRO MTECH+ MXTRA

 

profitestmaster_app2  profitestmaster_app1