PROFITEST 2

Description

PROFiTEST 2 sprawdza stan środków ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymaganiami normy DIN VDE 0100S część 610 a także innych norm międzynarodowych (np. IEC 64-8 i HD 364-6-61 .S1):

  • Pomiar małych rezystancji zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 4 / EN 61557-4 (komplet testów)
  • Pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 2 / EN 61557-2
  • Test RCD zgodny z VDE 0413, część 6
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 3 / EN 61557-3
  • Pomiar rezystancji uziemienia zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 5 / EN 61557-5
  • Sprawdzenie kolejności faz zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 7 / EN 61557-7
  • Przyrząd pomiarowy zgodny z VDE 0413, część 1
  • Uniwersalny system złącz (wymienne wkładki różnego typu wtyków, 2-biegunowa przejściówka) umożliwia wykorzystywanie urządzenia na całym świecie
Typ Wersja językowa Nr. Art.
PROFITEST 2a D, GB, F, I, E, NL M520W

Porównanie typów PROFITEST MASTER.

PROFITEST
Pomiar RCD
Pomiar napięcia bezpiecznego bez wyzwolenia RCD x x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
Selektywne, SRCDs, PRCDs, typ G/R x x x x x
RCD typ B i B+ x x
Test urządzeń monitorujących izolację (IMD) x
Test urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) x
Test kolejności N-PE x x x x
Impedancja pętli ZL-PE / ZL-N
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x  x x x
Pomiar bez wyzwolenia RCD, tabela bezpieczników  – x x
Pomiar prądem 15 mA bez wyzwolenia RCD x x  x x x
Rezystancja uziemienia RE
Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe)
I/U metoda pomiaru (2/3-przewodowa metoda pomiarowa
przez adapter: 2-przewodowa/2-przewodowa + sonda)
x x x x x
Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii)
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez PRO-RE adapter
x x
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) x x
Selektywne rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) z 2-biegunowym adapterem, sonda, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) x x x x
Selektywne rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) dodatkowa sonda, połączenie z uziomem i cęgi prądowe(4-przewodowa metoda pomiarowa poprzez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
Rezystancja pętli zwarcia ρEloop (zasilanie z baterii) poprzez parę cęg (cęgi prądowe i przekładnik prądowy oraz adapter PRO-RE/2) x x
Pomiar połączeń wyrównawczych RLO, automatyczna zmiana polaryzacji  x  x x x x
Rezystancja izolacji RISO
ze zmienną lub rosnącą wartością napięcia
x x  x x x
Pomiar napięcia x x  x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x  x x x
Pomiary specjalne
Prąd upływu (cęgami) IL, IAMP
Kolejność faz
Test odgromników RE(ISO)
Spadek napięcia
Rezystancja izolacji stanowiska ZST
Pomiar zużycia energii startującego licznika

x


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Prąd upływu poprzez adapter PRO-AB x
Test napięcia różnicowego x
Programowalna rampa x
Wyposażenie
Język menu do wyboru x x  x x x
Pamięć (bank max 50,000 obiektów) x  x x x
Funkcja automatycznej sekwencji testowej x x
Złącze skanera RS 232 x  x x x
Złącze transmisji danych USB x  x x x
Interface Bluetooth x
Oprogramowanie ETC x  x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x x  x x x
Certyfikat kalibracji DAkkS (x1) x  x x x
PROFITEST

(x1) Proprietary Calibration Certificate for PROFITEST 2

RTEmagicC_31763a8bba.jpg  RTEmagicC_8ef46e7af6.jpg