MINITEST BASE

Description

Tester przeznaczony do badań i pomiarów po naprawach lub zmianach urządzeń.

 Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń w zgodzie z DIN VDE 0701-0702: 2008:

  • Rezystancja przewodu ochronnego
  • Rezystancja izolacji
  • Prąd przewodu ochronnego metoda różnicowa
  • Dotykowy prąd upływu – metoda bezpośrednia
 Dodatkowe funkcje:  Base  Pro  Master  3P Master
Przekroczenie wartości granicznej sygnalizowane diodą LED x x x x
Sonda pomiarowa zabezpieczona bezpiecznikiem x x x x
Cyfrowy wyświetlacz pomiaru wartości x x x
Interfejs USB do protokołowania danych x x x
Wbudowany RCCB x x
Pamięć 2000 komórek z możliwością wpisu 10 wyników x x
Interfejs RS232 RFID lub skaner kodów kreskowych x x
Gniazda pomiarowe i sieciowe CEE 16 A / 32 A x
Software MINITEST Soft (w komplecie) x
Software MINITEST Master Soft (w komplecie) x x