METRAwin 90-2

Description

Dzięki oprogramowaniu METRAwin 90-2 istnieje możliwość przekształcenia kalibratory METRAHIT CAL i METRACAL MC w profesjonalny system kalibracyjny sterowany komputerem PC służący do pomiaru parametrów i kalibracji przetworników, wskaźników i urządzeń rejestrujących. Procedury kalibracyjne są tworzone przy wykorzystaniu oprogramowania METRAwin. Wybrane przez użytkownika wartości analogowe są przesyłane z komputera PC do kalibratora za pośrednictwem przystawki interfejsu IR, a następnie są doprowadzane do kalibrowanego urządzenia i na koniec są mierzone przez multimetr, a wyniki pomiarów są z powrotem przesyłane do komputera (za pośrednictwem interfejsu) w celu ich oceny.Jeśli wyniki pomiarów mieszczą się w wyspecyfikowanych wcześniej granicach, to następny krok kalibracji zostaje wykonany automatycznie, itd. aż do zakończenia całej procedury kalibracyjnej. Dane kalibracyjne mogą być łatwo importowane przez inne aplikacje MS Windows (np. Word i Excel).

Article No: Z211A
Operating Instructions (pdf 1004 kB)
Installation Instructions (pdf 1251 kB)
Products using the software METRAwin 90-2 (display)
Download 30-days Test Version METRAwin90-2 (zip 6933 kB)